KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU
Preko deset hiljada pacijenata dnevno u Kliničkom centru Univerziteta Sarajevo
KCUS - SAOPĆENJE ZA JAVNOST
16.04.2018. - KCUS obavještava javnost da nemamo nikakav uticaj na nabavku citostatika i pozivamo FZZOiR da svoje obaveze izvršava
Za  nedostatak citostatika  u KCUS odgovoran je FZZOiR


Pojedini citostatici za  onkološke pacijente oboljele od karcinoma, a koje nabavlja Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, nedostaju na KCUS - u. Zbog toga 30 pacijenata oboljelih od karcinoma ne mogu primiti terapiju na Klinici za onkologiju.

KCUS nema uticaja na kupovinu citostatika. Nabavka i finansiranje lijekova s Liste lijekova Fonda solidarnosti, na kojoj se nalaze i oni za liječenje malignih bolesti, u nadležnosti je Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Dakle, FZZOiR provodi postupke javnih nabavki za citostatike, pa ih nakon nabavke dostavlja Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, koji samo aplicira te citostatike bolesnicima.

Prema riječima prof.dr.Semira Bešlije, šefa Klinike za onkologiju KCUS, već tri sedmice nedostaje Cisplatin, Gemzar, Vinkristin, Bleocin, Metotrexat, te lijek Taxotera (od 16.aprila 2018.godine), a naši pacijenti se privatno snalaze ili čekaju.

KCUS još jednom obavještava javnost da nemamo nikakav uticaj na nabavku citostatika i poziva FZZOiR da svoje obaveze izvršava.

Više
Manje
Objavljeno 16.4.2018 u 08:50
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođene su 32 bebe, od čega 16 dječaka i 16 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 460 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 292, a u internističkoj 168 pacijenata.