KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

OJ za nauku, nastavu i klinička ispitivanja


Institut je organiziran i funkcionalno formiran 23. aprila 1993. godine, kao realna potreba KCU Sarajevo. OJ za nauku, nastavu i klinička ispitivanja je institucija UKCS, u kojem se funkcionalno sublimira kompletan stručni, naučnoistraživački i nastavni potencijal Kliničkog centra, i najviša je institucija ove vrste u državi, i ravnopravan je član Univerziteta u Sarajevu. 

Osnovna djelatnost instituta:
OJ za nauku, nastavu i klinička ispitivanja je institucija UKCS u kojoj se funkcionalno sublimira kompletan stručni, naučni i nastavni potencijal UKCS. Institut na organizovani način vodi brigu o naučnoistraživačkim radovoma, edukaciji i stručnom razvoju UKCS. Osnovni cilj i zadatak Instituta je da organizira, koordinira i stvori uslove za nesmetan, kontinuiran i što kvalitetniji horizontalni i vertikalni transfer znanja u UKCS, gradu, državi, pa i šire.

* OJ za nauku, nastavu i klinička ispitivanja UKCS organizira, kontrolira i usmjerava realizaciju svih specijalizacija u UKCS, doedukaciju svih profila, organizira ili učestvuje u organizaciji svih seminara i kongresa, organizira predavanja u UKCS, upućivanja na kongrese, simpozije i edukacije van države BiH;

* Obezbjeđuje kompletnu informativnu podršku za ljekare UKCS, Stomatološkog i Medicinskog fakulteta (po potrebi), Visoke zdravstvene ustanove, i drugih institucija;

* Obezbjeđuje pripremu i vizuelnu podršku svih predavanja, simpozija, seminara, kongresa, odbrane magistarskih radova i doktorskih disertacija;

* Publikuje četiri puta godišnje časopis Medicinski žurnal, knjige, monografije autora iz UKCS;

* Odobrava i pomaže u realizaciji svih istraživačkih projekata tipa magistarskog rada, doktorske disertacije i drugih istraživačkih projekata.


SPISAK AKTIVNIH KLINIČKIH STUDIJA U UKCS

NAUČNI KARTON UPOSLENIKA UKC SARAJEVO

ODLUKA O NAČINU DAVANJA SAGLASNOSTI ZA  IZRADU ZAVRŠNIH RADOVA STUDENATA  (BOLONJCI) U UNIVERZITETSKOM KLINIČKOM CENTRU SARAJEVO.


 


Prof. dr. Enra Suljić - Mehmedika direktor Instituta

tel. +387 33 297 884
tel. lokal 7884
fax. +387 33 297 806
institutnir@kcus.ba

Funkcionalne jedinice Instituta za naučnoistraživački rad i razvoj su:
Biblioteka i publicistika

tel. lokal 7264

Služba za naučnoistraživački rad

tel. lokal 7259, 7407

Služba za informacione tehnologije

tel. lokal 7075, 8050, 7741

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.