KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinička biohemija sa imunologijom

OJ Klinička biohemija sa imunologijom je organizaciona jedinica KCUS-a koja obavlja laboratorijsku biohemijsku, hematološku, imunološku i toksikološku djelatnost primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite za sve  pacijente klinika, institute, kao i za pacijente domova zdravlja I drugih kantona.
U februaru 2018. godine Kliničkoj hemiji i biohemiji pripojena je Klinička imunologija, što je rezultiralo optimizacijom kadra i opreme, a skraćeno je i bespotrebno kretanje pacijenata.

Pouzdanost dijagnostičkih usluga osigurava se provođenjem svakodnevne unutarnje kontrole kvalitete rada te sudjelovanjem u vanjskom programu kontrole kvalitete rada, te posjedovanje certifikata. Laboratorijski program obuhvata širok spektar pretraga u krvi, likvoru, mokraći, stolici i punktatima koje se izrađuju savremenim metodama i tehnologijama u skladu sa zahtjevima dobre laboratorijske prakse.

Uz temeljni stručni rad, OJ Klinička biohemija sa imunologijom svakodnveno organizuje edukaciju svih profila laboratorijskog osoblja; laboratorijskih tehničara, inžinjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike, doktora medicine, magistara farmacije, specijalizanata i specijalista medicinske biohemije.

Uzorkovanje krvi vrši 8 laboratorijskih tehničara kako bi se pacijentima osigurala što kvalitetnija i brža zdravstvena usluga, a ovjera dokumentacije radi se u neposrednoj blizini Prijemnog odjeljenja u prizemlju DIP-a.

Šef OJ Klinička biohemija sa imunologijom

tel. 297 - 037

Glavni laborant OJ Klinička biohemija sa imunologijom

tel. 297 - 036

Tehnički sekretar OJ Klinička biohemija sa imunologijom

tel. 297 - 501
tel. 297 - 050

Fax

fax. 297 - 844

Prijem za venepunkcije i informacije

tel. 297 - 313

Prijem za izdavanje nalaza i informacije

tel. 297 – 304

Prijem ambulantnih pacijenata: 7.30 – 9.30 h

Izdavanje nalaza: 8.00 - 14.00 h

Odjeljenje za urgentnu dijagnostiku sa odsjecima

tel. 297 - 321
tel. 297-149

Odsjek KUM

tel. 298 - 108

Odsjek Centar za Srce

tel. 298 - 183

Odsjek Jezero

tel. 566 - 514

Laboratorij koagulacija

tel. 298 - 325

Odjeljenje standardne kliničke laboratorijske dijagnostike

tel. 297 - 664, tel. 297 - 733
tel. 297 - 358, tel. 297 - 655
tel. 297 - 879

Odjeljenje za imunologiju

tel. 298 – 081
tel. 297 - 030
tel. 297 - 031

Objavljeno 18.6.2018 u 11:00
Tokom praznika u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 35 beba, od toga 18 dječaka i 17 djevojčica. - Tokom praznika u Klinici urgentne medicine pregledano je 633 pacijenta. U internističkoj 241, a u hirurškoj ambulanti 392 pacijenata.
Internal Error

Error in /default.wbsp

The following internal error has occurred:
The database has been placed in a state by user 'Admin' on machine 'KRIPTON' that prevents it from being opened or locked.
Error Number = -2147467259
Last file: C:\clients\kcus\pub\modules\mobilemenu.ic
In line: <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
Function:
Please note what you were doing when this problem occurred, so we can identify and correct it. Write down the Web page you were using, any data you may have entered into a form or search box, and anything else that may help us duplicate the problem.Then contact the administrator of this service:
<webmaster@ukcs.ba>