KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinička mikrobiologija


Dijagnostika
Laboratorijska dijagnostika je osnovna djelatnost OJ Klinička mikrobiologija, a obuhvata metode iz područja bakteriologije, virusologije, parazitologije, mikologije, imunologije, molekularne medicine, bolničke higijene. Spektar usluga i analiza je veoma širok i stalno se usklađuje sa zahtjevima klinika kao i sa epidemiološkom situacijom u BiH i Evropi.
 
Klinička mikrobiologija pruža oko 200.000 usluga godišnje, kako hospitaliziranim, tako i ambulantnim bolesnicima.
 
Kvalitet rada u svim laboratorijama je podvrgnut unutrašnjoj i vanjskoj kontroli. Redovno se obavlja nadzor nad zaštitom na radu i kontinuirano unapređuje biosigurnost i biobezbijednost u laboratorijama.
 
Laboratorija za serološku i molekularnu dijagnostiku virusnih osipnih groznica i influence prošle su proces akreditacije i dobile certifikat Svjetske zdravstvene organizacije.
 
Od 2009.god. uveden je laboratorijski informacioni sistem LAMIS.
 
Za više informacija o drugim aktivnostima klinike pogledajte link "Ostale informacije" koji se nalazi na meniju lijevo.

       

Prof. dr. Amela Dedeić - Ljubović šef Klinike

mikrobiologija@kcus.ba

Klinička mikrobiologija Lokal prijemne službe (prizemlje)

tel. +387 33 297 923

Klinička mikrobiologija Glavni laborant OJ

tel. +387 33 298 213

Klinička mikrobiologija Tehnički sekretar

tel. + 387 33 297 915
fax. +387 33 298 525

Klinička mikrobiologija Lokal prijemne službe (III sprat DIP)

tel. +387 33 298 681

Prijem materijala 8-10h

Izdavanje nalaza 12-14h

Klinička mikrobiologija Laboratorij za aerobne bakterijske infekcije

tel. +387 33 298 291

Klinička mikrobiologija Laboratorij za anaerobne bakterijske infekcije

tel. +387 33 297 378

Klinička mikrobiologija Laboratorij za hemokulture i likvore

tel. +387 33 298 291

Klinička mikrobiologija Laboratorij za urinarne infekcije

tel. +387 33 298 355

Klinička mikrobiologija Laboratorij za dijagnostiku bakterijskih crijevnih infekcija

tel. +387 33 298 248

Klinička mikrobiologija Laboratorij za seksualno prenosive bolesti

tel. +387 33 298 290

Klinička mikrobiologija Laboratorij za kontrolu bolničkih infekcija

tel. +387 33 298 289

Klinička mikrobiologija Laboratorij za mikologiju

tel. + 387 33 297 931

Klinička mikrobiologija Laboratorij za parazitologiju

tel. +387 33 298 248

Klinička mikrobiologija Laboratorij za virusologiju

tel. + 387 33 298 168

Klinička mikrobiologija Laboratorij za imunodijagnostiku zaraznih bolesti

tel. +387 33 297 920
tel. + 387 33 298 221

Klinička mikrobiologija Laboratorij za molekularnu dijagnostiku

tel. + 387 33 297 888

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.