KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za neurohirurgiju


Djelatnost Klinike:

OPĆA NEUROHIRURGIJA SA KOMPLEKSNOM NEUROTRAUMOM
Kraniocerebralne povrede:
- povrede kostiju lobanje i unutar lobanjskih struktura
- prelomi lobanje sa ili bez lezija moždanih ovojnica
- kompleksne povrede baze lobanje - rekonstruktivni operativni zahvati
- Intrakranijalna (unutarlobanjska) krvarenja: epiduralni i subduralni hematomi; Intracerebralna krvarenja- spontana i traumatska
- Hidrocefalus

ONKOLOŠKA NEUROHIRURGIJA
Mikrohirurške operacije tumora:
- velikog mozga, malog mozga i moždanog stabla
- intraventrikularnih tumora
- tumori orbite
- tumori neurokranija i tumori sa ekstrakranijalnom propagacijom

CEREBROVASKULARNA NEUROHIRURGIJA
Mikrohirururške operacije:
- moždanih aneurizmi -clipping
- arteriovenskih malformacija mozga
- Kavernomi-angiomi
- duralne AV fistule
- endovaskularni tretman u saradnji sa interventnim neuroradiolozima
- spontani intracerebralni hematomi

HIRURGIJA BAZE LOBANJE I HIPOFIZE
- kompleksni tumori baze lobanje
- tumori kraniofacijalnih regija (multidisciplinarni pristup sa maksilofacijalnim i ORL hirurzima)
- tumori kraniospinalnog prelaza
- tumori pontocerebelarnog ugla
- tumori orbite
- tumori hipofize

SPINALNA HIRURGIJA
- mikroskopske operacije diskus hernije (vratne, grudne i slabinske kičme)
- spondilolisteza
- stenoze kanala i foraminalna stenoza
- nestabilnost kičme
- prelomi kičme
- reoperacije nakon neuspjelih ranijih operativnih zahvata ili poremećaja na drugom nivou
- prednja /ACDF/ i stražnja vratna stabilizacija i disk proteze
- grudna stabilizacija
- slabinska stabilizacija /PLIF i TLIF/
- interspinozni distraktori
- tumori kičmenog stuba
- tumori unutar spinalnog kanala ( EKSTRADURALNI I INTRADURALNI)
- Spinalne AV malformacije, angiomi, arteriovenske i duralne fistule
- kongenitalne malformacije kičmenog stuba

PEDIJATRIJSKA NEUROHIRURGIJA
- kongenitalne malformacije kod djece (Meningomijelocele, Chiari malformacije, rascjepi kičmenog stuba, encephalocele)
- Hidrocefalus, urođeni i stečeni
- Krvarenja u mozgu
- Tumori mozga svih lokalizacija

FUNKCIONALNA NEUROHIRURGIJA I HIRURGIJA EPILEPSIJE
- Hirurgija bola kod kranijalnih nerava (mikrohirurška dekompresija n.trigeminusa
- Facijalni spazam
- Eksciziona hirurgija epilepsije (Lesionectomia)

HIRURGIJA PERIFERNIH NERAVA
- Transpozicije nerava
- Tumori perifernih nerava
- Entrapment sindromi

STEREOTAKSIČNA NEUROHIRURGIJA
- Frameless biopsija tumora (neuronavigacijska)
- Klasična stereotaksijska – Lexel biopsija tumora

ENDOSKOPSKA NEUROHIRURGIJA
- Operacije kod djece i odraslih iz domena hidrocefalusa, tumora moždanih komora
- Endoskopska transsfenoidalna hirurgija tumora hipofize

NEUROHIRURŠKI INTENZIVNI TRETMAN
- Tretman i monitoring najkompleksnijih /neurohirurških/ pacijenata u specifičnom okruženju neurohirurške intenzivne jedinice i u kolaboraciji sa stalno prisutnim neuroanesteziolozima
- Multidisciplinarni tretman pacijenata

ŠEF KLINIKE ZA NEUROHIRURGIJU DOC.DR. HASO SEFO, SPECIJALISTA NEUROHIRURG, SUBSPECIJALISTA CEREBROVASKULARNE HIRURGIJE I SUBSPECIJALISTA HIRURGIJE BAZE LOBANJE Doc.dr.Haso Sefo

Glavna sestra Klinike Bandić Admira, dms

tel. +387 33 298 133

Sekretarijat Klinike Elma Kovač,dipl.iur

tel. +387 33 297 317
fax. +387 33 297 820
neurohirurgija@kcus.ba

Ljekarske sobe

tel. +387 33 298 345
tel. +387 33 297 222
tel. +387 33 297 343
fax. +387 33 298 107
fax. +387 33 298 402

Odjeljenja klinike: Odjeljenje za onkološku neurohirurgiju

tel. +387 33 297 105

Odjeljenje za cerebrovaskularnu hirurgiju

tel. +387 33 297 334

Neurohirurška intenzivna i poluintenzivna jedinica

tel. +387 33 298 139
tel. +387 33 298 106
tel. +387 33 297 105

Ambulanta u DIP-u

tel. +387 33 297 651

Medicinska dokumentacija

tel. +387 33 297 764

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.