KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za ortopediju i traumatologiju

Osnivačem moderne ortopedije u Sarajevu i BIH smatra se akademik Vladimir Pšorn. Nakon položenog specijalističkog ispita 1953., dolazi u Sarajevo gdje postaje prvi šef ortopedskog odjeljenja tadašnje Hirurške klinike. Kao šef odjeljenja proširio je djelatnost ne samo na Sarajevo nego na cijelu Republiku i na taj način afirmirao ortopediju kao struku koja je prije u BIH bila takoreći nepoznata. Radeći na pružanju stručne pomoći pacijentima, okuplja oko sebe tim mladih stručnjaka na Ortopedskom odjeljenju a kasnije na Ortopedskoj klinici i osposobljava oko 40 mladih ljekara.
Zahvaljujući prof. Pšornu i njegovim saradnicima izgrađena je nova Ortopedska klinika koja je završena 1976. godine. Prof. Pšorn je sa svojim saradnicima razradio detaljne strategije i taktiku ranog otkrivanja kongenitalnih iščašenja kukova kao i konzervativnog i operativnog liječenja. Posebno područje njegovog interesovanja bio je posttraumatski hematogeni osteomijelitis, zatim artroplastične operacije kuka pomoću Smith-Petersenove kapice i dr. Za dopisnog člana ANUBIH izabran je 1987. godine.
Istovremeno zbog iskazanih povećanih potreba za zbrinjavanjem akutne traume bivši prostor uprave bolnice 1959. godine adaptiran je u Traumatološko odjeljenje (D-1,D-2). Ovim odjeljenjem rukovodi prof. dr. Ivo Marinović. Njegovim odlaskom u Split šef odjeljenja postaje prof. dr. Aleksandar Doder. Nakon njegove smrti (1975) šef tada već formirane Traumatološke klinike postaje prof.dr. Dušan Vukotić. On je sa svojim saradnicima razvio evropski model zbrinjavanja integralne traume. Primjena ove koncepcije u BIH započinje upravo na novoj Traumatološkoj klinici koja je otvorena 1984. godine. Iste godine u mirovinu odlazi prof. Vukotić a za šefa je postavljen prof.dr. Jovo Vranić. Nakon njegovog napuštanja Sarajeva krajem 1992. godine za šefa Klinike je imenovan prim .dr. Faruk Kulenović, sve do 1995. godine kada je Klinika fuzionisana sa Ortopedskom klinikom u zajedničku kliniku pod nazivom Klinika za koštanu hirurgiju.
Nakon odlaska prof. Pšorna u penziju šef Ortopedske klinike postaje prim. dr. Branko Stančić do 1990. kada na čelo Klinike dolazi prim.dr. Mihajlo Milašević. Od 1992. godine šefovi Klinike bili su : doc. dr. Božo Ljubić, zatim doc. dr. Safet Ćibo, a 1998. godine za šefa Klinike postavlja se doc.dr. Ismet Gavrankapetanović.
Od 1995. godine Traumatološka i Ortopedska klinika djeluju zajedno u istom prostoru nekadašnje Ortopedske klinike pod nazivom Klinika za koštanu hirurgiju. Godine 1998. Klinika je preimenovana u Kliniku za ortopediju i traumatologiju.

Klinika se bavi zbrinjavanjem i liječenjem povreda kao i bolestima lokomotornog sistema. Sadašnji posteljni kapacitet Klinike je 180 kreveta na 10.000 kvadratnih metara korisne površine.

Klinika za ortopediju i traumatologiju je ustanova posvećena liječenju povreda i bolesti lokomotornog aparata svih patologija i uzrasta. Naš stručni tim hirurga, medicinskih sestara u saradnji s pomoćnim osobljem, koristi najnovije operativne tehnike u liječenju pacijenata te osigurava brz i učinkovit postoperativni oporavak.

Generalno cilj je odabrati individualni terapijski pristup za svakog pojedinog pacijenta.
Temelj našeg pristupa liječenju je razgovor prije operacije i upoznavanje pacijenta sa svim fazama i aspektima procedure koja će se obaviti. Time se osigurava optimalan ishod i omogućava lakše provođenje same operacije i postoperativne njege.

prof. dr. Đemil Omerović šef klinike

tel. +387 33 297 600
fax. +387 33 297 803
ortotrauma@kcus.ba

Posjete pacijentima: 15,30 - 16,30

Informacije - Recepcija

tel. +387 33 297 630

AMBULANTNO – POLIKLINIČKI TRAKT

tel. +387 33 297 315
tel. +387 33 297 676

INTENZIVNA NJEGA SA OPERACIONIM SALAMA

tel. +387 33 297 670

SPINALNO ODJELJENJE SA ENDOPROTETIKOM

tel. +387 33 297 658
tel. +387 33 297 626

Dječije odjeljenje

tel. +387 33 297 617

Septično odjeljenje

tel. +387 33 297 636

ODJELJENJE ZA MALIGNA OBOLJENJA KOŠTANIH SISTEMA

tel. +387 33 297 367

Informacije o pregledima

tel. +387 33 297 084
tel. +387 33 297 676

Ultrazvuk - zakazivanje

tel. +387 33 297 084

Informacije o listi čekanja za proteze kuka i koljena

tel. +387 33 297 617

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.