KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za plućne bolesti


Kao organizaciona jedinica Univerzitetskog kliničkog centra spada u grupaciju internističkih disciplina i dislocirana je izvan kruga kliničkog centra (lokalitet Podhrastovi), ali je svojom djelatnošću povezana sa ostalim klinikama i institutima UKCS-a. Klinika ima uspostavljenu saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama u BiH, kao i brojnim inostranim zdravstvenim ustanovama iz domena pulmologije i torakalne onkologije. Odjeljenje funkcionalne dijagnostike i poliklinike, smješteno je u krugu kliničkog centra, u zgradi DIP-a.

Osnovna djelatnost Klinike je dijagnostika i liječenje tumora pluća i pleure, upalnih bolesti plućnog parenhima, bolesti disajnih puteva, plućne insuficijencije, vaskularnih bolesti pluća, tuberkuloze itd. Na klinici je smješten nacionalni referentni laboratorij za dijagnostiku mikobakterija, za Federaciju BiH i kao takav je uključen u mrežu sličnih laboratorija Svjetske zdravstvene organizacije.

Posteljni fond Klinike je 104 kreveta.

Pored zdravstvene djelatnosti, na Klinici se izvodi i nastava za studente Univerziteta u Sarajevu, za predmete Interna medicina i Klinička propedeutika, te specijalistička izobrazba ljekara na specijalizaciji za oblast pulmologije, ali i drugih specijalizacija i subspecijalizacija.

Naučno-istraživačka djelatnost Klinike sastoji se u provođenju različitih faza brojnih kliničkih studija istraživanja pulmoloških i onkoloških lijekova, te dijagnostičkih i terapijskih pristupa i učinaka iz svakodnevne prakse. Ljekari Klinike su učesnici brojnih naučnih i stručnih skupova, seminara, simpozija, kongresa, kako u zemlji, tako i inostranstvu.

Prof. dr. sc. med. Bakir Mehić šef klinike

podhrastovi@kcus.ba

centrala

tel. +387 33 290 600

prijemna služba u DIP

tel. +387 33 297 934
tel. +387 33 297 122

tehnički sekretar (u radno vrijeme)

tel. +387 33 290 601
fax. +387 33 290 633

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.