KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Psihijatrijska klinika

ORGANIZACIONI MODEL PSIHIJATRIJSKE KLINIKE

 

Osnovna djelatnost Klinike:

Zdravstvena, nastavna i naučno-istraživačka djelatnost.

Nastavno-naučna baza za Medicinski, Stomatološki fakultet i Fakultet zdravstvenih studija.

Dijagnostički i terapijski rad sa pacijentom se odvija timski, u skladu sa evropskim i svjetskim procedurama.

Psihijatrijska klinika je bila uključena u značajne međunarodne, naučno-istraživačke projekte:

STOP studija: „Treatment seeking and treatment outcomes in people suffering from posttraumatic stress following war and migration in the Balkans" – finansiran od strane Evropske komisije u sklopu FP5 programa.

CONNECT studija: „The utilization and perceived usefulness of health care and other support services by people exposed to traumatic events related to the war in the Balkans" – finansiran od strane Evropske komisije u sklopu FP6 programa.

DAAD studija: „ Molecular mechanisms of PTSD" – finansiran od strane Njemačkog akademskog servisa za razmjene (DAAD).

Psihijatrijska klinika i njeni djelatnici aktivni su učesnici i članovi nekoliko udruženja:

Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPUBiH) – http://www.upubih.com/

Udruženja za biološku psihijatriju-psihofarmakologiju Bosne i Hercegovine

Evropske asocijacije psihijatara (EPA)

Svjetske asocijacije psihijatra (WPA)

Svjetskog udruženja za biološku psihijatriju

 

prof. dr. Saida Fišeković , šef klinike

tel. +387 33 297 628
fax. +387 33 298 523
psihijatrija@kcus.ba

Dnevna bolnica

tel. +387 33 297 228

Odjeljenje za psihoterapiju i stresom uslovljenje poremećaje

tel. +387 33 298 354

Odjeljenje za dječiju adolescentnu psihijatriju

tel. +387 33 297 621

Objavljeno 16.4.2018 u 08:50
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođene su 32 bebe, od čega 16 dječaka i 16 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 460 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 292, a u internističkoj 168 pacijenata.