KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Psihijatrijska klinika

ORGANIZACIONI MODEL PSIHIJATRIJSKE KLINIKE

 

Odjeli

Odjel Urgentne psihijatrije
Odjel opće psihijatrije
Odjel za dječju i adolescentnu psihijatriju
Dnevna bolnica

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenatakod ordinirajućeg ljekara:
- svaki radni dan od 11:00 h do 12:00h

Vrijeme posjete:
- svaki dan od 15:30h do 16:30h (po pravilima predviđenim Kućnim redom)Osnovna djelatnost Klinike
:

Zdravstvena, nastavna i naučno-istraživačka djelatnost.

Psihijatrijska klinika KCUS pruža usluge sekundarnog A i tercijarnog nivoa psihijatrijske skrbi.

Nastavno-naučna baza za Medicinski, Stomatološki fakultet i Fakultet zdravstvenih studija.

U Psihijatrijskoj klinici radi ukupno 15 specijalista psihijatrije i neuropsihijatrije, od kojih je 7 subspecijalista i 5 primarijusa, 6 doktora znanosti, 4 magistra znanosti. U Klinici radi jedan redovni profesor, jedan izvanredni profesor, tri docenta i dva viša asistenta.

Tim Klinike sačinjava i pet psihologa, od kojih je 1 doktor znanosti, 1 specijalist kliničke psihologije, 2 magistra znanosti 2 certificirana psihoterapeuta.

Psihijatrijska klinika i njeni djelatnici aktivni su članovi nekoliko strukovnih udruženja:

Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPUBiH) – http://www.upubih.com/

Udruženja za biološku psihijatriju-psihofarmakologiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Evropske asocijacije psihijatara (EPA)

Svjetske asocijacije psihijatra (WPA)

Svjetskog udruženja za biološku psihijatriju

PROF.DR. IFETA LIČANIN šef klinike

tel. +387 33 298 034
fax. +387 33 298 523
psihijatrija@kcus.ba

SEKRETARIJAT

tel. +387 33 297 628

GLAVNA SESTRA KLINIKE MR ADMIRA BAJROVIĆ, DIPL.MED.SESTRA

tel. +387 33 297 113

ODJEL URGENTNE PSIHIJATRIJE

tel. +387 33 297 644

OPĆA PSIHIJATRIJA

tel. +387 33 297 352

ODJEL ZA DJEČJU I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU

tel. +387 33 297 621

Dnevna bolnica

tel. +387 33 297 228

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.