KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

Ponedjeljak 03. sep/ruj 2018.

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH", broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+" broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-983/18 od 18. 07. 2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

raspisuje

PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA

NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

NAUČNONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, te da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonatstavno zvanje asistenta su:

-završen odgovarajući ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

UMJETNIČKONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 97. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u umjetničkonastavno zvanje asistenta su:

-završen odgovarajući prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

NAUČNOISTRAŽIVAČKO ZVANJE STRUČNI SARADNIK

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članovima 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnoistraživačko zvanje stručnog saradnika su:

-odgovarajuća visoka stručna sprema (najmanje 240 ECTS bodova) i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5, pokazane naučnoistraživačke sposobnosti

Prednost za izbor imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (zlatna i srebrena značka, povelja Univerziteta), kao i diplomanti/magistranti koji su studij u akademskoj 2017/2018. godini završili u redovnom roku, a čija je srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita, kako slijedi: ≥9,50 (uvjet za priznanje Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu), odnosno ≥9,00 (uvjet za priznanje Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu), odnosno diplomanti/magistranti sa najvećom prosječnom ocjenom iz svih položenih ispita, ukoliko nije bilo studenata koji su studij završili sa prosječnom ocjenom ≥9,00 (uvjet za priznanje Povelja Univerziteta u Sarajevu).

OBLASTI/PREDMETI ZA KOJE SE VRŠI IZBOR PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

1.UNIVERZITET U SARAJEVU - AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, Obala Maka Dizdara 3, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 819 943

1.1. Umjetničkonastavno zvanje asistent

1.1.1.Asistent za oblast Grafika i crtanje, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

2.UNIVERZITET U SARAJEVU - AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOST, Obala Kulina bana 11, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 550 084; 033 215 277

2.1. Umjetničkonastavno zvanje asistent

2.1.1.Asistent za oblast Gluma i glumačka sredstva, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

2.1.2.Asistent za oblast Režija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

3. UNIVERZITET U SARAJEVU - ARHITEKTONSKI FAKULTET, Patriotske lige 30, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 226 534

3.1. Naučnonastavno zvanje asistent

3.1.1.Asistent za oblast Teorija i historija arhitekture i zaštite graditeljskog nasljeđa, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

4.UNIVERZITET U SARAJEVU - EKONOMSKI FAKULTET, Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 253 762

4.1. Naučnonastavno zvanje asistent

4.1.1.Asistent za oblast Menadžment i organizacija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

4.1.2.Asistent za oblast Marketing, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

4.1.3.Asistent za oblast Poslovno pravo, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

5.UNIVERZITET U SARAJEVU -ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne bb,

71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 250 706

5.1. Naučnonastavno zvanje asistent

5.1.1.Odsjek za automatiku i elektroniku - Asistent za oblast Automatika i elektronika, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

5.1.2.Odsjek za elektroenergetiku – Asistent za oblast Elektroenergetika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

5.1.3.Odsjek za računarstvo i informatiku – Asistent za oblast Računarstvo i informatika, 3 izvršioca sa punim radnim vremenom

5.1.4.Odsjek za telekomunikacije – Asistent za oblast Telekomunikacije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.UNIVERZITET U SARAJEVU - FARMACEUTSKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 586 183

6.1. Naučnonastavno zvanje asistent

6.1.1.Asistent na predmetima Farmakognozija i hemija droga I i Farmakognozija i hemija droga II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.2.Asistent na predmetima Kontrola lijekova I i Kontrola lijekova II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.3.Asistent na predmetima Toksikološka hemija I i Toksikološka hemija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.4.Asistent na predmetu Bromatologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.5.Asistent na predmetima Fizikalna hemija I i Fizikalna hemija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.6.Asistent na predmetu Biohemija lijekova, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.7.Asistent na predmetima Klinička biohemija I i Klinička biohemija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.8.Asistent na predmetima Oblikovanje lijekova I i Oblikovanje lijekova II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.9.Asistent na predmetima Industrijska farmacija I i Industrijska farmacija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.10. Asistent na predmetu Farmaceutska informatika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.1.11. Asistent na predmetima Farmakologija I i Farmakologija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Za sve pozicije: uvjet završen farmaceutski fakultet

7.UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 561 291

7.1. Naučnonastavno zvanje asistent

7.1.1.Asistent za oblast Kriminologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

8.UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET POLITIČKIH NAUKA, Skenderija 72, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 263 880; 061 563 230

8.1. Naučnonastavno zvanje asistent

8.1.1.Asistent za oblast Politologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

9.UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 565 202; 033 565 207

9.1. Naučnonastavno zvanje asistent

9.1.1.Asistent za oblast Željeznički saobraćaj , 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

9.2. Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik

9.2.1.Stručni saradnik za oblast Cestovni saobraćaj, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

10.UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, Bolnička 25, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 569 814

10.1.Naučnonastavno zvanje asistent

10.1.1.Asistent za oblast: Okolinsko zdravlje i Opšti zdravstveni predmeti, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

10.1.2.Asistent za oblast: "Kliničko-hemijske-biohemijske laboratorijske tehnologije”, "Morfološke tehnologije u citodijagnostici I hematologiji”, "Laboratorijske experimentalne tehnologije” I "Laboratorijske tehnologije u servisu mikrobiologije”, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

11.UNIVERZITET U SARAJEVU - GRAĐEVINSKI FAKULTET, Patriotske lige 30, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 278 402

11.1.Naučnonastavno zvanje asistent

11.1.1.Asistent za oblast Konstrukcije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

-Uvjet magistar građevinarstva-diplomirani inženjer građevinarstva, smjer konstrukcije

12.UNIVERZITET U SARAJEVU - MAŠINSKI FAKULTET, Vilsonovo šetalište 9, 71 000 Sarajevo

12.1.1.Asistent za oblast Opšte mašinstvo, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.UNIVERZITET U SARAJEVU - MEDICINSKI FAKULTET, Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo

13.1.Naučnonastavno zvanje asistent, kontakt telefon: 033 443 420 lok. 204; 061 860 675

13.1.1.Asistent za oblast Fiziologija čovjeka, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.1.2.Asistent za oblast Higijena i zdravstvena ekologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.1.3.Asistent za oblast Medicinska biohemija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.1.4.Asistent za oblast Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.2.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik

13.2.1.Stručni saradnik za oblast Patologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.2.2.Stručni saradnik za oblast Sudska medicina, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.2.3.Stručni saradnik za oblast Medicinska mikrobiologija, parazitologija i virusologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

13.2.4.Stručni saradnik za oblast Imunologija, 1 izvršilac punim radnim vremenom

13.2.5.Stručni saradnik za oblast Molekularna medicina, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

-uvjet za sve pozicije završen medicinski fakultet

14.UNIVERZITET U SARAJEVU - MUZIČKA AKADEMIJA, Josipa Štadlera 1, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 444 896

14.1.Umjetničkonastavno zvanje asistent

14.1.1.Asistent za oblast Gitara (Gitara I-X, Metodika nastave gitare i praktikum I-IV, Kamerna muzika I-X), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

14.1.2.Asistent za predmet Metodika muzičke nastave I-VIII,1 izvršilac sa punim radnim vremenom

14.2.Umjetničkoistraživačko zvanje umjetnički saradnik

14.2.1.Umjetnički saradnik na Odsjeku za dirigovanje,1 izvršilac sa punim radnim vremenom

15.UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET, Skenderija 72, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 204 549

15.1.Naučnonastavno zvanje asistent

15.1.1.Asistent za oblast Intelektualne i razvojne teškoće (predmeti: Uvod u specijalnuedukaciju i rehabilitaciju, Intelektualne teškoće, Kognitivna rehabilitacija, Edukacijsko-rehabilitacijska dijagnostika, Edukacijsko rehabilitacijska procjena predškolske djece, Edukacijske strategije u radu sa djecom sa ADHD-om, Psihomotorna reedukacija Specijalna pedagogija, Metodika rada u specijalnoj pedagogiji, Specijalna edukacija i rehabilitacija)), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

15.1.2.Asistent za oblast Surdoaudiologija (predmeti: Opća surdoaudiologija, Senzorna oštećenja, Rehabilitacijska surdoaudiologija, Znakovni jezik, Alternativna i augmentativna komunikacija, Metodika razvoja govora, Profesionalna rehabilitacija), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

15.1.3.Asistent za predmete: Matematika I, II i III, Osnovi informatike i računarstva, učenje na daljinu, Programiranje, Baze podataka, Informatika I obrazovne tehnologije, Internet i WEB programiranje, Osnovne kompjuterske geometrije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

16.UNIVERZITET U SARAJEVU - POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 225 527

16.1.Naučnonstavno zvanje asistent

16.1.1.Asistent za oblast "Primijenjena hemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

17.UNIVERZITET U SARAJEVU - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 33-35, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 723 778

17.1.Naučnonastavno zvanje asistent

17.1.1.Asistent za oblast Teorijska kompjuterska nauka na Odsjeku za matematiku, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

18.UNIVERZITET U SARAJEVU - ŠUMARSKI FAKULTET, Zagrebačka 20, 71 000 Sarajevo,kontakt telefon: 033 812 492

18.1.Naučnonastavno zvanje asistent

18.1.1.Asistent za oblast Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

18.1.2.Asistent za oblast Ekonomika, politika i organizacija šumarstva i urbanog zelenila, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

18.1.3.Asistent za oblast Uzgajanje šuma i urbanog zelenila, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

a)Za poziciju 19.1.1. – uvjet magistar šumarstva ili ekvivalent

b)Za poziciju 19.1.2. - uvjet magistar hortikulture ili ekvivalent

c)Za poziciju 19.1.3. - uvjet magistar šumarstva ili ekvivalent

19.UNIVERZITET U SARAJEVU - VETERINARSKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 729 158

19.1.Naučnonastavno zvanje asistent

19.1.1.Asistent za oblast Kliničke nauke veterinarske medicine, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom,

20.UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 220 926; 033 442 891

20.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik

20.1.1.Stručni saradnik za oblast Genetičko inženjerstvo i biotehnologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

- uvjet najmanje bachelor biologije-mikrobiologija ili bachelor biologije – genetika

21.UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA HISTORIJU , Podgaj 6, 71 000 Sarajevo,kontakt telefon: 033 209 364

21.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik

21.1.1.Stručni saradnik za oblast Moderne historije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

22.UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA, Halida Nazečića 4, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 561 363

22.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik

22.1.1.Stručni saradnik iz oblasti pravnih nauka, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

23.UNIVERZITET U SARAJEVU – ORIJENTALNI INSTITUT, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 799 649; 033 225 353

23.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik

23.1.1.Stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

23.1.2.Stručni saradnik u administraciji, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

24.UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA JEZIK, Hasana Kikića 12, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 200 117

24.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik

25.Stručni saradnik za oblast Lingvistika – bosanski, hrvatski I srpski jezik (Odjeljenje za leksikografiju), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

26.NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BiH, Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 275 420

26.1.Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik

26.1.1.Stručni saradnik za oblast Konzervator/restaurator, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

– uvjet završen ALU/PMF (Konzervacija i restauracija)

Posebni uvjeti: poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika; prednost imaju kandidati koji imaju položen stručni ispit za bibliotekara

26.1.2.Stručni saradnik za razvoj univerzitetskih i specijalnih biblioteka, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

– uvjet završen filozofski fakultet (komparativna književnost i bibliotekarstvo)

Posebni uvjeti: poznavanje jednog stranog jezika; prednost imaju kandidati koji imaju položen stručni ispit za bibliotekara

Uz pisanu prijavu na Konkurs, sa spiskom dostavljene dokumentacije,kandidati dostavljaju slijedeće dokumente i dokaze:

-Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi u odnosu na poziciju na organizacionoj jedinica na koju se prijava odnosi (VSS)ili Diplome o završenom I i II ciklusu, odnosno integriranom studiju sa Dodatkom diplomi - original ili ovjerenu fotokopiju;

-Prijevod/i inostranih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

-Rješenje/a o priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije ako je stečena u inostranstvu ili potvrdu da je postupak u toku – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

-Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta zaVSS - original ili ovjerenu fotokopiju;

-Biografiju (CV) u elektronskoj i printanoj formi;

-Potvrdu ili drugi dokument kojim kandidat dokazuje da je nosilac priznanja Univerziteta u Sarajevu (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta) - original ili ovjerenu fotokopiju;

-Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju;

-Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju;

-Uvjerenje da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (izdato u vrijeme trajanja ovog konkursa);

-Dokaz o iskazanim naučnoistraživačkim, odnosno umjetničkoistraživačkim sposobnostima i uspjesima (za pozicije stručnog saradnika obavezno)

-Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom oblasti, kao i ostale dokaze ukoliko ih posjeduju;

-Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno/umjetničkonastavno zvanje asistent i naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Statutom Univerziteta u Sarajevu;

Kandidati koji budu izabrani zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru Senata Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon organizacione jedinice, naznačen u Konkursu.

Konkurs ostaje otvoren do ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­18. 09. 2018. godine.

Prijave na Konkurs dostavljaju se lično ili putem pošte, na adrese organizacionih jedinica na koje se prijava odnosi, uz naznaku „Prijava na Konkurs" i naznaku pozicije naučnonstavnog ili umjetničkonastavnog ili naučnoistraživačkog zvanja za koje se prijavljuje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!

KCUS
KCUS - Utorak 17. jul/srp 2018.
Poništenje oglasa medicinski tehničar – gipser
KCUS - Ponedjeljak 18. jun/lip 2018.
OGLAS za prijem radnika u radni odnos
KCUS - Četvrtak 31. maj/svi 2018.
Oglas za prijem radnika za potrebe Klinike za urologiju
Arhiva vijesti
2013 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2012 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2011 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2009 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2008 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12


Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.