NASLOVNA TELEFONSKI IMENIK FAQ
°C vrijeme
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođena je 28 beba, od čega 17 dječaka i 11 djevojčica - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 408 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 242, a u internističkoj 166 pacijenata.
Objavljeno : 22.1.2018 u 08:27 Svi izvještaji
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođena je 28 beba, od čega 17 dječaka i 11 djevojčica
U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 408 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 242, a u internističkoj 166 pacijenata.
Facebook stranica Youtube kanal
BOS
ENG
Smanji tekst
Povečaj tekst
BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU
ETIČKA LINIJA
ANONIMNA PRIJAVA NEPRAVILNOSTI
+387 (0) 33 297 000
Centrala UKCS Informacije
O UKCS-U KLINIKE I SLUŽBE ODNOSI S JAVNOŠĆU KONKURSI I OGLASI ZAKONI KONTAKTI INFORMACIJA ZA PACIJENTE

OGLAS za prijem ljekara specijaliste u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od 3 mjeseca)

Petak 22. dec/pro 2017.

Na osnovu člana 8. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

raspisuje se

OGLAS
za prijem ljekara specijaliste u radni odnos
na neodređeno vrijeme (uz probni rad od 3 mjeseca)


- Za potrebe Klinike za bolesti srca,krvnih žila i reumatizam – Odjeljenje Interventne kardiologije

1.  Ljekar specijalista internista  2 izvršioca

Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidat  treba da ispunjava i slijedeće uslove:

- VSS Medicinski fakultet
- položen specijalistički ispit iz interne medicine
- najmanje 3 godine rada na kardiološkom Odjelu ili kardiološkoj Klinici
- najmanje 1 godina samostalnog rada na Interventnoj kardiologiji


Uz prijavu i kraću biografiju na Oglas dostaviti:

- Diplomu o završenom fakultetu
- Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Komore
- Uvjerenje o državljanstvu
- Rodni list


Prijave na Oglas dostaviti na adresu:

Klinički centar
Univerziteta u Sarajevu
Bolnička br.25
Stručna nemedicinska disciplina (protokol)

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci. KCUS nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

KCUS
KCUS - Srijeda 12. jul/srp 2017.
Ispravka javnog poziva
KCUS - Ponedjeljak 10. jul/srp 2017.
Poništenje dijela Javnog oglasa za prijem PK radnika
Arhiva vijesti
2013 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2012 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2011 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2010 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2009 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
2008 po mjesecima: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12