KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS uvedeno 16 novih operativnih procedura

Srijeda 01. aug/kol 2018.

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju je organizaciona jedinica KCUS-a, najstarije i najveće zdravstvene ustanove u BiH. Formirana je fuzijom Klinike za kardiohirurgiju i Klinike za vaskularnu hirurgiju.

Ujedinjenjem kadrovskih, materijalno-tehničkih potencijala i resursa dotadašnjih klinika, uspjelo se racionalizirati, a na kraju i optimizirati radno okruženje i kadar.

Prema riječima doc. dr. Nermira Granova, šefa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, a po relevantnim pokazateljima, zabilježeno je značajno poboljšanje u pružanju zdravstvene usluge pacijentima.

„Krajem prošle godine smo ukinuli liste čekanja na operativne zahvate iz domena kardiovaskularne hirurgije. Pored značajnog povećanja broja operativnih zahvata, istovremeno se radilo na uspostavljanju novih standarda u praćenju pacijenata. U saradnji sa drugim klinikama, po prvi put određeni su klinički putevi, što značajno skraćuje vrijeme potrebno za dijagnostiku, preoperativnu pripremu, tretman i postoperativno liječenje kardiovaskularnih pacijenata", kaže doc.dr. Granov.

Na ovaj način, sa istim brojem bolesničkih postelja, povećan je broj operisanih pacijenata. Uvedeno je 16 novih operativnih procedura.

„ Sada nakon primjene najnovijih operativnih tehnika, revaskularizacije srca, pacijent drugi dan poslije operacije, ide kući. Da smo na pravom putu, govori činjenica, da operativne metode koje su već šest godina dostupne našim pacijentima, poput mini AVR, sada uvode i drugi kardio centri u BiH", navodi doc.dr. Granov.

Napominje da pored 12 kardiovaskularnih hirurga, devet anesteziologa i pet internista/kardiologa, na Klinici radi i 84 izvrsno educiranih medicinskih profesionalaca, kojivode računa o zdravlju pacijenata.

„Naš tim je poput BiH u malom. Čine ga uposlenici koji dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i to mu daje posebnu vrijednost", ističe doc. dr. Granov.

Dr. sci. Alen Karić, kardiohirurg prije osam mjeseci iz UKC Tuzla prešao je u KCUS. Ističe da je zatekao kompletno formiranu Kliniku u smislu kadra opreme i protokola, koji obezbijeđuju standardizovan pristup procedura koje garantuju kvalitet liječenja svih bolesnika sa kardiovaskularnim bolestima.

„Klinika za kadriovaskularnu hirurgiju ovladala je opusom kardiohirurških i vaskularnih procedura. Radi se dječija kardiohirurgija, adultna ( u koju su uključene standardne kardiohirurške i sve minimalno invazivne procedure). Nadavno su usvojene perkutane minimalno invazivne procedure tretiranja najtežih oblika bolesti aorte", rekao je dr. sci. Karić.

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju je u konstantnom razvoju što se tiče kadra, opreme, novih procedura i metoda.

 

PRESS KCUS

 

 

KCUS
KCUS - Srijeda 12. sep/ruj 2018.
OTVORENO PISMO JAVNOSTI
KCUS - Srijeda 29. aug/kol 2018.
KCUS prvi u FBiH uvodi testiranje na BRAF analizu
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.