KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Na KUM-u u toku Bajrama pružena usluga za 633 pacijenta

Utorak 19. jun/lip 2018.

Klinika urgentne medicine u toku Bajrama radila je nesmanjenim tempom. Pružena je usluga za 633 pacijenta od čega je 241 u internističkoj a 392 usluge u hirurškoj ambulanti.

Glavna sestra KUM-a Senada Džebo ponosna je na posao koji radi.

„Mi smo navikli na hitna stanja i ne bi mogli zamisliti da radimo negdje drugo. Istina je da je posao težak ali ga volimo. Zahvaljujući menadžmentu malo smo rasterećeni ponedjeljkom i petkom, mada radimo i tim danima za pacijente iz suosnivačkih kantona i pružamo tercijarni nivo usluge za sve pacijente. Tim danima detaljno čistimo prostore i aparate, vrše se opravke ako je potrebno, nešto je manji priliv pacijenata pa samo tada i možemo. U prosjeku dnevno imamo 250-300 pacijenata", kaže Džebo.

KUM je formiran 1994., a na sadašnju lokaciju preseljen je 2005. godine.

„KUM je klinika u kojoj smo zatekli potpuni nered i nedostatak sredstava za rad. Nije bilo elementarnih lijekova, kao uostalom i u cijelom KCUS. Cifra zaliha iznosila je nevjerovatnih 12 miliona KM ali u zalihama ničega što nam treba. Brzo smo se snašli, osnovno kupili i nastavili sa uspješnim radom. Imamo definisanu strategiju rada i razvoja, dobro osoblje, vrijedno radimo i rezultati neće izostati. Naš cilj je aktivirati i rad u operacionim sala KUM-a za hitne slučajeve. Svo osoblje koje bude zapošljavano za potrebe KUM, svi koji dobiju specijalizaciju urgentne medicine radiće na toj klinici ", rekla je generalna direktorica prof. dr. Sebija Izetbegović.

Prema riječima Amera Ovčine, predsjednika Komisije za poboljšanje kvaliteta, rad KUM-a je znatno unaprijeđen uspostavljanjem i primjenom strateških dokumenata kvaliteta (klinički putevi, standardne operativne politike i procedure, kontrolne liste i sl.) koje su u znatnoj mjeri doprinijele uspostavljanju nove organizacijske kulture i poslovanja.

 

„Uspostavljena je dobra interna komunikacija između klinika, posebnokada su u pitanju kriteriji i odlučivanja o hospitalizaciji urgentnih pacijenata. Cilj je da se pacijentu na jednom mjestu pruži potpuna medicinska podrška, te donese zajednička odluka, od strane multidisciplinarnog tima, vezano za dalji tretman i njegu. Kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga znatno je poboljšan provođenjem kontinuiranih internih edukacija, te edukacija organiziranih od drugih zdravstvenih ustanova i organizacija kako za ljekare, tako i za medicinske sestre-tehničare", rekao je Ovčina.

 

Osoblje KUM-a ulaže značajan trud u cilju uspostavljanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, što pokazuju i rezultati periodičnih anketnih istraživanja o zadovoljstvu pacijenata pruženim zdravstvenim uslugama, gdje je broj zadovoljnih veći od 80%.

 

 

 

PRESS KCUS

KCUS
KCUS - Srijeda 12. sep/ruj 2018.
OTVORENO PISMO JAVNOSTI
KCUS - Srijeda 29. aug/kol 2018.
KCUS prvi u FBiH uvodi testiranje na BRAF analizu
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.