KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Neurološka klinika


Neurološka klinika Sarajevo je stručna, naučna i edukaciona institucija UKCS iz oblasti neurologije, formirana 1977. godine kao posebna jedinica u okviru Kliničke bolnice Koševo.

Djelatnost Klinike:

Neurološka klinika Sarajevo ispituje i liječi bolesnike sa neurološkom simptomatologijom. Svi hitni prijemi se obavljaju tokom 24 sata, te redovni prijemi. Ispituje i liječi bolesnike sa moždanim udarima, ekstrapiramidalne bolesti, heredodegenerativne bolesti nervnog sistema, epilepsije, glavobolje, razni spastični i flakcidni, te razni drugi neurološki sindromi, bolesti kičmenog stuba sa neurološkom simpomatologijom, autoimune neurološke bolesti, posljedice povreda centralnog i perifernog nervnog sistema, nervno mišićne bolesti, tumorski procesi, te druge neurološke bolesti koje su posljedica raznih internističkih i drugih bolesti.

Na Klinici se provode naučni i istraživački projekti uz aktivno učešće na kongresima, simpozijima, seminarima i drugim skupovima.

Na Klinici je omogućena kontinuirana edukacija studenata, ljekara, specijalizanata, kao i edukacija za određena subspecijalistička zvanja.

Nove dijagnostičke i terapijske procedure uvedene na Kliniku

U suradnji sa Klinikom za imunologiju uvedeno određivanje oligoklonalnih traka IgG frakcije u likvoru, što je nezaobilazno dodatna metoda za potvrđivanje dijagnoze Multiple skleroze.
U minulom periodu liječena su 72 pacijenta sa ishemijskim moždanim udarom trombolitičkom terapijom.
U 2011. godini počela je sa radom Doppler dijagnostika magistralnih krvnih sudova vrata, za sada samo za hospitalizirane pacijente, što u narednom periodu namjeravamo proširiti i na pacijente u konsultativnoj službi.

Značajnije promjene dijagnostičkoga ili terapijskog procesa
U junu 2010. godine izmještena Urgentna prijemna ambulanta Neurološke klinike u prostore KUM-a radi postavke „Optimizacija Urgentne skrbi na jednom mjestu„ tako da je specijalista neurolog tokom 24 sata angažiran u radu KUM-a .

Narudžbe na telefon za EMNG I EP:
-    lokal 7567 (Kabinet za EMNG i EP ) svakim radnim danom od 08 do 16 sati

Radno vrijeme i rad sa pacijentima:
-   od 08h do 16 h, a rad sa bolesnicima 24 sata kroz dežurstva i turnuse.

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata:
-   svaki radni dan od 14,00 h do 14,30 h

Vrijeme posjete:
-   svaki dan od 15,30 h do 16,30 h (pojedinačne posjete u intervalima od 15min.)

 

Prof.dr. Jasminka Đelilović - Vranić, šef klinike

tel. +387 33 297 821
fax. +387 33 297 821
neurologija@kcus.ba

Sekretarijat

tel. 297-354

Glavna sestra klinike

tel. 298-370

Odjel intenzivne njege i jedinice za moždani udar

tel. 297-237

Odjel poluintenzivne njege

tel. 298-055
tel. 297-236

Odjel kliničke neurologije

tel. 297-235
tel. 297-236

Odjel za kliničku neurofiziologiju

tel. 297-363

Odjeljenje dijagnostike i poliklinike:

Prijemna ambulanta

tel. 297-361

Ambulanta za kontrole

tel. 297-605

EEG kabinet

tel. 297-227

Kabinet za EMG i EP Narudžbe na telefon za EMG I EP

tel. 297-567

DIP

tel. 297-624
tel. 297-178

Kabinet za polisomnografiju

tel. 298-565

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.