KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Novosti - OJ za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga

Intersektorijalna saradnja na uspostavi kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u KS

Četvrtak 16. jul/srp 2015.

 

Služba za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga Univerzitetsko kliničkog centra u Sarajevu, bila je domaćin Okruglog stola pod nazivom „Intersektorijalna saradnja na uspostavi kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Kantonu Sarajevo.

Okrugli sto održan je 15.07.2015.g. u prostorijama Instituta za naučno istraživački rad i razvoj UKC Sarajevo.

 

Okruglom stolu prisustvovali su:

 • Predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo
 • Predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu
 • Predstavnici odjela za kvalitet Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo
 • Predstavnici Odjela za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo
 • Koordinatori Službe za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga
 • Glavna medicinska sestra UKCS
 • Predstavnici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
 • Predstavnici Udruženja slijepih i slabovidnih osoba Kantona Sarajevo
 • Predstavnici Udruženja oboljelih od multiple skleroze u FBiH
 • Predstavnici Zavoda za liječenje ovisnosti Kantona Sarajevo
 • Predstavnici Službe za odnose sa javnošću UKCS
 • Predstavnici interne kontrole UKCS
 • Koordinatori kvalitetas OJ UKC Sarajevo

 

 

Cilj okruglog stola je bio uspostavljanje intersektorijalne saradnja između zdravstvenih ustanova na uspostavi sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Kantonu Sarajevo.

 

UKC Sarajevo u proces uspostave sistema kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga krenuo je još od 2010 godine pa sve do danas. Put uspostave sistema tekao je postepeno od formiranja Komisije za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, pa sve do septembra 2012.g. kada je po prvi put formirana Služba za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, koja danas ima 8 uposlenika koji intenzivno rade na uspostavi sistema poboljšanja kvaliteta unutar UKCS.

Ističemo da su 4 Klinike u procesu facilitacije, dok se 6 organizacionih jedinica UKCS prijavilo za doborovoljne pripreme u procesu facilitacije. Značajan pomak je primjetan obzirom na znatan broj usvojenih dokumenata kvaliteta koji su u primjeni, te entuzijazam koordinatora kvaliteta OJ/Klinika, kao i pozitivan odnos menadžmenta OJ/Klinika prema uspsotavi kvaliteta.

Posebno naglašavamo izuzetno dobru komunikaciju sa menadžmentom UKCS i značajnu podršku u radu.

Ovo zasigurno nije prvi put danas, da se danas govorilo o značaju intersektorijalnosti u cilju uspostave kvaliteta i sigurnosti usluga koje se pružaju pacijentima, ali budući da je priča o kvalitetu neiscrpna i da postoji puno razloga za međusobnu saradnju svih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, drugih ustanova od značaja za zdravstvo, te saradnju sa krajnjim korisnicima zdravstvenih usluga, ovo je bio povod da se sastanemo i govorimo o uspostavljanju bolje saradnje, mogućim problemima i donošenju smjernica za bolje funkcionisanje.

 

Za okruglim stolom prezentirana su slijedeća predavanja:

 

Mr.sci. Amer Ovčina i sar., Služba za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga

Interesektorijalna saradnja u zdravstvu usmjerena na kvalitet usluga koje se pružaju pacijentima

 

Dr.sci. med. Ahmed Novo, AKAZ u FBiH

Smjernice i zadaci u cilju postizanja unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u KS

Prim.dr Smiljana Viteškić, JU Dom zdravlja KS

Uspostavljanje sistema kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga na nivou JU Dom zdravlja KS

Prim.dr Biljana Kurtović, Psihijatrijska bolnica KS

Iskustva u procesu facilitacije Psihijatrijske bolnice KS

 

Moderator Okruglog stola bila je g-đa Aida Kapo, dipl.med.ses.

Svi učesnici Okruglog stola su dali značajan doprinos u diskusijama koje su se odnosile na poboljšanje kvaliteta u zdravstvu, te donijeli konstruktivne zaključke o radu u budućnosti intersektorijalne saradnje. Jedan od glavnih zaključaka Okruglog stola je formiranje radne grupe koju će činiti zdravstveni radnici, saradnici i pacijenti, a sa ciljem kreiranja Strategije uspostave sistema kvaliteta na sva tri nivoa zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo

Istaknuto je da je ovaj Okrugli sto dobar početak saradnje, a da je neophodno ovakve i slične radne sastanke provoditi u kontinuitetu koji su od zajedničkog interesa.

 

 

 

OJ za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga - Četvrtak 16. jul/srp 2015.
Intersektorijalna saradnja na uspostavi kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u KS
OJ za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga - Petak 19. dec/pro 2014.
Priznanje uposlenicima UKCS-a na Danima kvalitete
OJ za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga - Četvrtak 19. jun/lip 2014.
Preuzeti članak - AKAZ - Realizacija projekta facilitacije u UKCS-u
Objavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.