KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Odbrana doktorske disertacije

Četvrtak 27. nov/stu 2008.

Istraživanjem su obuhvaćena 194 bolesnika liječena od tuberkuloze na Klinici za plućne bolesti i tuberkulozu u Sarajevu. Jednu skupinu bolesnika su sačinjavali oboljeli od diabetes mellitusa i liječeni od tuberkuloze, a drugu (kontrolnu) grupu oboljeli samo od tuberkuloze. U ovoj studiji je potvrđeno da dijabetične osobe obolijevaju od težih oblika tuberkuloze, što je dokazano signifikantno većom učestalošću simptoma karakterističnih za tuberkulozu, većim prosječnim brojem kolonija u pozitivnim kulturama sputuma na Mycobacterium tuberculosis te češćom zastupljenošću pozitivnih kultura bronholavata. Kod dijabetičara je zabilježen uznapredovaliji tuberkulozni proces, sklonost ka destrukciji uz signifikantno češću zastupljenost ekstenzivnih plućnih lezija u odnosu na oboljele od tuberkuloze bez dijabetesa. Takođe je ustanovljena sporija konverzija pozitivnih razmaza i kultura sputuma na Mycobacterium tuberculosis kao i prolongirana radiološka regresija tuberkuloznih promjena kod pacijenata sa dijabetesom, što sve govori o težem toku tuberkuloznog procesa kod dijabetičara. Prosječne vrijednosti glikoziliranog hemoglobina su bila visoke (9.31%), što je odraz loše kontrolisanog dijabetesa kod oboljelih od tuberkuloze. Dokazano je da postoji visoko signifikantna razlika u prosječnoj vrijednosti glikoziliranog hemoglobina između onih osoba kod kojih je došlo do konverzije te onih kod kojih nije zabilježena konverzija pozitivnog razmaza sputuma. Takođe je dokazano da su prosječne vrijednosti glikoziliranog hemoglobina signifikantno veće kod pacijenata kod kojih je došlo do radiološke regresije tuberkuloznih promjena u vremenskom periodu od 46-60 dana u poređenju sa onima kod kojih je za radiološku regresiju bilo potrebno 30-45 dana, o čemu u literaturi do sada nema relevantnih studija. Multirezistencija na antituberkulotike je utvrđena kod dijabetičara, a nije zabilježena u grupi bez dijabetesa. Stopa izliječenja od tuberkuloze je bila signifikantno veća u grupi bez dijabetesa. Nije utvrđena signifikantna razlika u broju izliječenih pacijenata prema tipu dijabetesa. S obzirom da tuberkuloza ima nepovoljniji tok kod lošije kompenzovanih dijabetičara, date su i određene preporuke, a odnose se na neophodnu striktnu glikemijsku kontrolu dijabetesa kod oboljelih od tuberkuloze, kao i blagovremeno obraćanje pažnje na simptomatologiju tuberkuloze kod dijabetičnih pacijenata u cilju efikasnijeg liječenja ove bolesti.
 

KCUS
KCUS - Srijeda 12. sep/ruj 2018.
OTVORENO PISMO JAVNOSTI
KCUS - Srijeda 29. aug/kol 2018.
KCUS prvi u FBiH uvodi testiranje na BRAF analizu
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.