KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Ostale informacije - Klinička hemija i biohemija


EDUKACIJA
- Prezentirano je 5 naučnih i stručnih radova i 2 publikacije.
- Na kongresima i seminarima prezentirano je 2 postera i izvršena 2 predavanja.
- Objavljene su 2 knjige,  dok su 2 u pripremi.
- Izvršeno je niz edukacija VSS, VŠS, SSS sa dobivenim certifikatima.
- U našoj OJ na specijalizaciji iz medicinske biohemije se nalazi 6 specijalizanata iz drugih        ustanova.
- Stručna predavanja i prezentacije seminarskih radova se odvijaju jednom sedmično.

PRIJEDLOZI:
U najskorije vrijeme bilo bi potrebno izvršiti optimizaciju procesa rada što podrazumijeva uvođenje laboratorijskog informacionog sistema. To je neophodno zbog dobijanja certifikata i akreditiranja laboratorije.
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.