KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Ostale informacije - Klinička patologija, citologija i humana genetika


Uposlenici OJ redovno pohađaju velike kongrese patologije uključujući USCAP (United States & Canadian Academy of Pathology Congress), ESP kongres (European Society of Pathology) i IAP kongres (International Academy of Pathology).
 
Ljekari OJ su članovi Udruženja patologa i citologa Federacije BiH, European Society of Pathology i  više radnih grupa u okviru European Society of Pathology (European Bone Marrow Working Group, Pulmonary Pathology Working Group, Uropathology Working Group ).
Objavili su više znanstvenih radova u uglednim međunarodnim časopisima iz patologije koje citiraju referentne baze podataka (Current Contents).


Medjunarodna saradnja:

Ova OJ ima široku stručnu i znanstvenu saradnju sa brojnim uglednim institucijama iz okruženja i svijeta uključujući:
Institut za onkologiju Ljubljana, Slovenija
Medicinski fakultet Univerziteta Ljubljana, Slovenija
KBC Rebro Zagreb, Hrvatska
Institut za zaštitu majke i djeteta „Vukan Čupić", Beograd, Srbija
British Division of the International Academy of Pathology, Great Britain
UICC-TPCC, Institute of Pathology, Charite, Berlin, Germany
Department of Special Diagnostics, Charles University and University Hospital Plzen, Plzen, Czech Republic

Član smo internet foruma za patologe (IPath) koji je osnovao University of Basel, Switzerland, namijenjen za razmjenu mišljenja i iskustava medju profesionalcima iz cijelog svijeta.

Član smo skandinavske grupacije za eksternu kontrolu kvaliteta imunohistohemijske laboratorije (NordiQC), kojima se četiri puta godišnje šalju na evaluaciju rezultati rada naše Imunohistohemijske laboratorije kao i UKNEQUAS eksterna kontrola kvaliteta imunohistohemijske laboratorije.


Kontakt informacije:

Soba biologa Odjeljenja za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku ljekara - DIP I sprat - lokal 8491
Administracija OJ - DIP II sprat - lokal 8364, 7033
Šef OJ - DIP III sprat - lokal 8
Soba mladih ljekara - DIP II sprat - lokal 8406
Ljekarska soba citologa - DIP II sprat - lokal 7854
Laboratorij za citologiju i Laboratorij za protočnu citometriju - DIP III sprat - lokal 7118
Laboratorij za molekularnu dijagnostiku i citogenetiku - DIP III sprat - lokal 8405
Ljekarska soba specijalista - DIP III sprat - lokal 7034, 8695, 8263, 8694, 8509
Soba za rezanje bioptičkih uzoraka PATOLOGIJA - DIP III sprat - lokal 7876
Laboratorij bojenje materijala PATOLOGIJA - DIP III sprat - lokal 7035
Laboratorij kalupljenje materijala PATOLOGIJA - DIP III sprat - lokal 7035
Laboratorij prijem materijala PATOLOGIJA - DIP III sprat - lokal 8365
Mrtvačnica sa prosekturom - lokal 7225

E-mail adresa OJ: kcuspatologija@kcus.ba
Broj faxa: +387 33 297 826


Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.