KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

OTVORENO PISMO KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU MURIZU MEMIĆU

Petak 14. sep/ruj 2018.

Poštovani gospodine Memić,

 

Duboko respektirajući Vašu bol zbog izgubljenog djeteta, i kao roditelji i kao građani, podržavamo Vašu borbu da dođete do istine i da se kazne počinioci pravnom regulativom i sistemom u koji vjerujemo i za koji se i sami borimo.

 

U povodu Vašeg istupanja na jučerašnjoj press konferenciji i članka koji je objavila Novinska agencija „Patria" prisiljeni smo tražiti hitno demanti u javnim glasilima, za neistine koje ste iznijeli u Vašem obraćanju.

 

Prva se odnosi na senzacionalni naslov u kome se Sebija Izetgbegović tereti za promjenu ljekarskog tima koji je vještačio Alisu Mutap.

 

Od ukupno tri provedena vještačenja, KCUS je imenovao samo vještake u trećem vještačenju  i to po nalogu Kantonalnog Tužilaštva    ( dopis 0203-27969) od 06.07.2016. godine.

 

Dana 07.07.2016. godine imenovan je Tim vještaka :  prof. dr. Sandra Vegar Zubovuć, prof. dr. Kemal Dizdarević i prof. dr. Jasminka Đelilović Vranić.

 

Tom prilikom je prof. dr. Jasminka Đelilović-Vranić dala nalaz i mišljenje: „ Ja u cjelosti ostajem kod ranije datog nalaza od 29.04.2016. godine i mišljenja sam da je tokom konkretne prilike, Mutap Alisa pretrpila potres mozga koji je bio teškog stepena".

 

I sami ste u Vašim istupima na televiziji i u sredstvima javnog informisanja imenovali vještake koji su sudjelovali u vještačenju i ime vještakinje koja je vještačila u dva navrata i dala pomenutu kvalifikaciju amnezije.

 

U Timu vještaka koje je odredilo Tužilaštvo prvi put su imenovani: prof.dr. Abdulah Kučukalić i prof.dr. Alma Bravo-Mehmedbašić, kao vještaci psihijatri i Elvedina Dervović, klinički psiholog.

Tvrdite da je prof. dr. Sebija  Izetbegović promijenila ljekarski tim, iako znate i više puta ste poimenice prozvali sve vještake koji je imenovalo Tužilaštvo sa Liste vještaka, a samo u trećem je tražilo da vještake imenuje KCUS.

 

Naime, prof.dr. Abdulah Kučukalić i prof.dr. Alma Bravo-Mehmedbašić su otišli u redovnu mirovinu prije dolaska prof.dr. Sebije Izetbegović na poziciju Generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo.

 

Prof.dr. Abdulah Kučukalić i prof. dr. Alma Bravo-Mehmedbašić su stekli uslove za strosnu penziju dana 21. 12.2015. godine, a prof.dr. Sebija Izetbegović stupila je na funkciju Generalne direktorice 08.01.2016. godine, dakle nakon njihovog odlaska.

 

Za drugo vještačenje po nalog Tužilaštva bili su angažirani vještaci: prof.dr. Jasminka Đelilović-Vranić, prof. dr. Azra Alajbegović  i prim.dr. Žarko Savić i također ih nije imenovao KCUS.

 

Dostupnost imena vještaka koji su sudjelovali u vještačenjima je vidljiva svim korisnicima portala i žalosno je da ste dopustili da Vašim bolom manipuliraju ljudi koji skupljaju sitne političke poene u utrci za predstojeće izbore. Ljudi  koji blaćenjem imena časnih ljudi u javnosti, a ne svojim vlastitim kvalifikacijama i postignućima, nastoje prigrabiti simpatije glasača.

 

Iznošenje ovih i sličnih neistina već je predmetom nekoliko pokrenutih sudskih sporova za klevetu. Stoga Vas molimo da iznesete istinite činjenice. U protivnom ćemo morati legalnim putem tražiti zadovoljštinu.

 

Ovakve neistinite tvrdnje i iznošenje laži štete, ne samo nama kao pojedinicima, nego i Kliničkom centru u cjelini.

 

 

 

 

 

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

KCUS
KCUS - Srijeda 12. sep/ruj 2018.
OTVORENO PISMO JAVNOSTI
KCUS - Srijeda 29. aug/kol 2018.
KCUS prvi u FBiH uvodi testiranje na BRAF analizu
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.