KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Paleta usluga - Klinika za gastroenterohepatologiju

1.  Lavaža želuca
2.  Plasiranje/evakuacija nazogastričjne i nazojejunalne sonde
3.  Dijagnostička i/ili terapijska punkcija pertionealne šupljine sa uzimanjem uzorka
4.  Perkutana biopsija jetre pod kontrolom ultrazvuka (ciljana i slijepa)
5.  Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena
6.  Ezofagogastroduodenoskopija sa plasiranjem band ligature
7.  Ezofagogastroduodenoskopija sa biopsijom
8.  Ezofagogastroduodenoskopija sa mukozektomijom
9.  Ezofagogastroduodenoskopija sa polipektomijom
10. Ezofagogastroduodenoskopija sa dilatacijom
11. Ezofagogastroduodenoskopija sa mehaničkom (hemoklips) hemostazom
12. Ezofagogastroduodenoskopija sa injekcionom hemostazom
13. Ezofagogastroduodenoskopija sa hemo spray-om
14. Ezofagogastroduodenoskopija sa vađenjem stranog tijela
15. Ezofagogastroduodenoskopija sa plasiranjem/vađenjem PEG-a
16. Ezofagogastroduodenoskopija sa plasiranjem ezofagealnog stenta (SEMS samoekspandibilni metalni (pokriveni/nepokriveni) stent)
17. Ezofagogastroduodenoskopija sa plasiranjem piloričnog stenta (SEMS samoekspandibilni metalni (pokriveni/nepokriveni) stent)
18. Ezofagogastroduodenoskopija sa plasiranjem duodenalnog stenta (SEMS samoekspandibilni metalni (pokriveni/nepokriveni) stent)
19. Ezofagogastroduodenoskopija sa biopsijom i intravitalnim bojenjem
20. Kolonoskopija sa ili bez terminalne ileoskopije sa i bez biopsije
21. Kolonoskopija sa dilatacijom
22. Kolonoskopija sa mehaničkom (hemoklips) hemostazom
23. Kolonoskopija sa injekcionom hemostazom
24. Kolonoskopija sa mukozektomijom
25. Kolonoskopija sa polipektomijom
26. Kolonoskopija sa postavljanjem kolorektalnog stenta
27. Anoskopija sa ligaturom hemoroida
28. APC koagulacija pri ezofgogastroduodenoskopiji
29. APC koagulacija tankog crijeva
30. APC koagulacija kolona
31. DBE (double balloon endoskopija) tankog crijeva
32. Bežična video kapsula (za tanko crijevo)
33. Narrow Band Imaging (NBI)
34. Perkutana endoskopska jejunostoma
35. Endoskopski ultrazvučni pregled – linearni sa finoiglenom biopsijom (FNA)
36. Endoskopska ultrasonografija gornjeg gastrointestinalnog trakta
37. Endoskopska ultrasonografija rektuma
38. Endoskopska ultrasonografija s biopsijom
39. EUS drenaža pankreatične ciste sa postavljanjem teflonskog gastro-cisto stenta
40. EUS drenaža pankreatične ciste sa postavljanjem metalnog gastro-cisto stenta
41. EUS vođena bilio-želučana drenaža
42. ERCP (duodenoskopija sa kanulacijom papilae Vateri)
43. Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija - ERCP sa brush citologijom
44. ERCP sa biopsijom papile
45. ERCP sa ekstrakcijom kalkulusa
46. ERCP sa plasiranjem plastičnog stenta
47. ERCP sa plasiranjem metalnog stenta
48. ERCP sa balon dilatacijom žučnih vodova
49. ERCP sa mehaničkom dilatacijom žučnih vodova
50. ERCP sa plasiranjem nazobilijarnog katetera
51. ERCP sa drenažom pankreatične pseudociste
52. Perkutana transhepatalna holangiografija - sa postavljanjem vanjske drenaže/proteze
53. Perkutana transhepatalna holangiografija - sa postavljanjem unutrašnje drenaže/proteze

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.