KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Paleta usluga - Klinika za radiologiju

Pored klasičnih, standardnih radioloških procedura na Klinici se rade i sljedeće procedure tercijarnog nivoa:

-CT koronarografija
- CT kolonoskopija
- CT denzitometrija
- CT urografija
- MR enterografija
- MR fetusa
- MR srca
- MR spektroskopija
- MR perfuzija
- MR dojke
- MR pregled cijelog tijela (evaluacija metastaza i evaluacija multiplog mijeloma)
- MRI angiografija
- MRCP
- Perkutana nefrostoma kod odraslih i djece
- Postavljanje stent uretera
- Sklerozacija cista
- Postavljanje PORT sistema
- Stentiranje arterija
- Embolizacija AVM
- Koilovanje moždanih aneurizmi
- PTA donjih elstremiteta i stentiranje karotidnih arterija
- UMCG (VUS)
- Muskuloskeletni UZ
- UZ nerava
-UZ pluća kod djece

-UZ abdomena i malih regija
- Streotaksija dojke

Objavljeno 18.6.2018 u 11:00
Tokom praznika u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 35 beba, od toga 18 dječaka i 17 djevojčica. - Tokom praznika u Klinici urgentne medicine pregledano je 633 pacijenta. U internističkoj 241, a u hirurškoj ambulanti 392 pacijenata.