KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za pedijatriju 2

Djelatnost

Disciplina za zdravlje djeteta UKC Sarajevo je visoko tercijarna, jedinstvena ustanova u Bosni i Hercegovini, koja nastavlja dugu tradiciju pružanja najkvalitetnije zdravstvene usluge najosjetljivijoj populaciji, djeci. Briga za zdravlje i liječenje djece, ujedno je preventivna medicina odrasle populacije.

Zahvaljujući iskustvu, stručnom kadru, timskom radu, ali prije svega potpunoj predanosti i posvećenosti, obezbjeđujemo visok nivo liječenja i zdravstvene njege najmlađim pacijentima.

Modernizacijom, usavršavanjem, edukacijom i proširenjem dosadašnje saradnje sa inostranim centrima, svakog dana težimo unapređenju naših usluga.

Disciplina za zdravlje djeteta pored stručne djelatnosti je i institucija za obrazovanje, edukaciju i istraživanje (studentima: medicine, stomatologije i Fakulteta zdravstevnih studija, kao i stažerima, te učenicima srednjih medicinskih škola, specijalizantima i subspecijalistima na profesionalnoj edukaciji).

O Disciplini za zdravlje djeteta

Disciplina za zdravlje djeteta kao Pedijatrijska klinika osnovana je 1947. godine pod rukovodstvom Prof.Dr Milivoja Sarvana na lokalitetu "Jezero" kao prva specijalizirana stacionarna institucija za liječenje djece u Bosni i Hercegovini i Sarajevu sa kapacitetom od 60 kreveta. Kako su potrebe sa kapacitetom kreveta rasle, tako je i Klinika postepeno postajala veća te je 1991. godine imala 250 postelja za pacijente i majke pratilje. Sa početkom rata u Bosni i Hercegovini i gradu Sarajevu u maju 1992. godine, zbog posljedica bombardovanja Disciplina se preselila na lokalitet Koševo. Od januara 1996.godine Disciplina je bila locirana u zgradi za dijalizu, nuklearnu medicinu Prve interne klinike. Disciplina za zdravlje djeteta 2003. godine raspolagala je sa 60 kreveta +9 intenzivne njege, a od 2004. godine (nakon rekonstrukcije zgrade) do marta 2009. godine na Disciplini za zdravlje djeteta KCU Sarajevo bilo je 90 kreveta + 9 kreveta intenzivne njege.

15.03.2009. godine Disciplina za zdravlje djeteta je nakon 17. godina uspješno preseljena sa lokaliteta „Koševo" na lokalitet „Jezero".

Organizovana je kroz dvije klinike: Pedijatriju 1 i Pedijatriju 2. Ukupna površina iznosi 6500 m2, uz mini - laboratoriju i Rtg kabinet.

Pedijatrija 1 organizovana je kroz 3. odjeljenja:

  • Odjeljenje I / Kardiologija/
  • Odjeljenje II / Endokrinologija i Alergoimunoreumatologija/
  • Odjeljenje III / Prijemna ambulanta i Gastroenterohepatologija/

Pedijatrija 2 organizovana je kroz 4. odjeljenja:

  • Odjeljenje I /Neonatalna intenzivna terapija i Neonatologija/
  • Odjeljenje II / Pedijatrijska intenzivna terapija/
  • Odjeljenje III / Hematoonkologija/
  • Odjeljenje IV /Neuropedijatrija, Nefrologija, Pulmologija i Razvojna dijagnostika, habilitacija i rehabilitacija djece/

Trenutno, ova visoko specijalizirana tercijerna institucija (jedna od najvećih organizacionih jedinica KCU Sarajevo) funkcionira sa kapacitetom od 130 kreveta + 30 intenzivne njege, posljednjih godina kontinuirano sa 110% iskorištenosti kapaciteta.Osoblje čine 38 specijalista pedijatra (4profesora / 2 profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 profesor sa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarjevu i 1 profesor Panevropskog Univerziteta (Apeiron) za multidisciplinarne i virtuelne studije Banja Luka/, 6 docenta, 3 doktora nauka i 14 magistara), 2 specijalizanta, 2 psihologa, 15 diplomiranih medicinskih sestara, 5 viših medicinskih, 2 diplomirana fizioterapeuta, 117 srednjih medicinksih sestara, 4 fizioterapeuta, uz radnike pomoćnih službi /administrativno osoblje - 2; radnice, servirke i kurir- 24/.

doc. dr. Feriha Hadžagić-Ćatibušić ŠEF KLINIKE ZA PEDIJATRIJU 2

tel. +387 33 566 428
fax. +387 33 566 525
pedijatrija@kcus.ba

Centrala

tel. +387 33 566 400

Prijemna ambulanta

tel. +387 33 566 400
tel. lokal 435

Recepcija

tel. +387 33 566 400
tel. lokal 498

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.