NASLOVNA TELEFONSKI IMENIK FAQ
°C vrijeme
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođena je 28 beba, od čega 17 dječaka i 11 djevojčica - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 408 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 242, a u internističkoj 166 pacijenata.
Objavljeno : 22.1.2018 u 08:27 Svi izvještaji
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođena je 28 beba, od čega 17 dječaka i 11 djevojčica
U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 408 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 242, a u internističkoj 166 pacijenata.
Facebook stranica Youtube kanal
BOS
ENG
Smanji tekst
Povečaj tekst
BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU
ETIČKA LINIJA
ANONIMNA PRIJAVA NEPRAVILNOSTI
+387 (0) 33 297 000
Centrala UKCS Informacije
O UKCS-U KLINIKE I SLUŽBE ODNOSI S JAVNOŠĆU KONKURSI I OGLASI ZAKONI KONTAKTI INFORMACIJA ZA PACIJENTE

Izvještaji o osnovnim elementima ugovora


 

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku "Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju Cobas 6000 (integracija i <e601> i <c501> ) u vlasništvu za potrebe O.J.Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju i O.J.Kliniika hemija i biohemija KCUS-a"

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku roba u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Aneks 3 - obrazac za cijenu ponude
Prilog Aneksa 3

_______________________________________________________Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku i isporuku rezerbnih dijelova medicinske opreme (za Linearni akcelerator Oncor) proizvođača SIEMENS

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
Poziv za pregovarački postupak


ODLUKA o rezultatima okončanog pregovaradkog postupka bez objave a koji se odnosi na javnu nabavku "Reagensi i potrošni materijal aplikabilan na tehnologiju u vlasništvu Hemolyzer 5- hematološki automatski analizator za potrebe O.J.Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

ODLUKA o rezultatima okončanog pregovaradkog postupka bez objave a koji se odnosi na javnu nabavku "Reagensi i potrošni materijal aplikabilan na tehnologiju u vlasništvu Hemolyzer 5- hematološki automatski analizator za potrebe O.J.Klinička hemija i biohemija KCUS-a"
UGOVOR

_______________________________________________________

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i Poziva za pregovarački postupak za nabavku i isporuku rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača SIEMENS . Nabavka i isporuka rezervnog dijela medicinske opreme proizvođača Siemens sa ugradnjom za aparat Artis Zee Ceiling

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
Poziv za pregovarački postupak

_______________________________________________________

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i Poziva za pregovarački postupak za nabavku i isporuku rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača General Electric MRI Signa HD 1,5T.

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez obavještenja o nabavci
Poziv za pregovarački postupak

_______________________________________________________

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i Poziva za pregovarački postupak za nabavku i isporuku rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača PHILIPS/Nova . Nabavka i isporuka rezervnih dijelova medicinske opreme ultrazvučnog aparata iE33 proizvođača Philips/NOVA za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam

Odluka o pokretanju postupka
Poziv za pregovarački postupak medicinske opreme proizvođača Philips NOVA

_______________________________________________________

Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju u vlasništvu Hemolyzer 5 – hematološki automatski analizator za potrebe Klinička hemija i biohemija KCUS-a

Tenderska dokumentacija.doc
Poziv.pdf
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45,47 i 52.docx
Prilog Aneksa 3.xls
ANEX 3.pdf

_______________________________________________________

Pregovarački postupak za nabavku i isporuku rezervnog dijkela medicinske opreme – RTG CIJEV za CT simulator Somatom Emotion proizvođača SIEMENS.

Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka javne nabavke bez obavještenja o nabavci
Poziv za pregovarački postupak za nabavku i isporuku rezervnog dijkela medicinske opreme – RTG CIJEV za CT simulator Somatom Emotion proizvođača SIEMENS

_______________________________________________________

Odluka o rezultatima okončanog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku Reagenasa i potrošnog materijala aplikabilnog na tehnologiju u vlasništvu Hemolyzer S-hematološki automatski analizator za potrebe O.J.Klinička hemija i biohemija KCUS-a

Odluka o rezultatima okončanog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku Reagenasa i potrošnog materijala aplikabilnog na tehnologiju u vlasništvu Hemolyzer S-hematološki automatski analizator za potrebe O.J.Klinička hemija i biohemija KCUS-a

_______________________________________________________

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku i isporuku rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača General Electrics (CT LIGHTSPEED VCT i UZ aparat Voluson 730)

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku i isporuku rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača General Electrics (CT LIGHTSPEED VCT i UZ aparat Voluson 730)
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupaka bez objave obavještenja za nabavku i isporuku rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača General Electrics (CT LIGHTSPEED VCT i UZ aparat Voluson 730)

_______________________________________________________


Poziv za pregovarački postupak i Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku i isporuku rezervnih dijelova/pribora/materijala za aparate proizvođača General Electric

Poziv za pregovarački postupak i Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku i isporuku rezervnih dijelova/pribora/materijala za aparate proizvođača General Electric
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku i isporuku rezervnih dijelova/pribora/materijala za aparate proizvodnje General Electrics

_______________________________________________________


Poziv za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku za nabavku "Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju u vlasništvu Hemolyzer 5 – hematološki automatski analizator za potrebe Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku roba u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Aneks 3 - obrazac za cijenu ponude
Prilog Aneksa 3
Tenderska dokumentacija

_______________________________________________________Odluka o rezultatima okončanog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za isporuku "Lijekovi iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a"

Odluka o rezultatima okončanog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za isporuku "Lijekovi iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a"

_______________________________________________________


Poziv za pregovarački postupak i Odluka o pokretanju pregovarčkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku, isporuku i ugradnju/zamjenu pin Izvora Ge-68 za kalibraciju PET/CT aparata Discovery 600 - General Electrics

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku, isporuku i ugradnju -zamjenu pin Izvora Ge-68 za kalibraciju PETCT aparata Discovery 600- General Electrics
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka
_______________________________________________________

 

Poziv za pregovarački postupak za nabavku "Lijekovi iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a"

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku roba u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Aneks 1
Aneks 3 - obrazac za cijenu ponude
Prilog Aneksa 3
Tenderska dokumentacija

_______________________________________________________

Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju V4600, V5600, Vitros ECIQ i Vitros 350 u vlasništvu za potrebe O.J.Klinička hemija i biohemija KCUS-a

Odluka o poništenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za dodjelu ugovora za nabavku "Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju V4600, V5600, Vitros ECIe i vitros 350 za potrebe O.J. Kliniika hemija i biohemija KCUS-a"

Rješenje - Žalba se usvaja i poništava se postupak u cjelosti

_______________________________________________________


Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju Cobas 6000 (integracija i ) u vlasništvu za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju i O.J.Klinička hemija i biohemija KCUS-a

Odluka o poništenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za dodjelu ugovora za nabavku "Reagensi i potrošni materijal aptikabilni na tehnologiju cobas 6000 (integracija i u vlasništvu za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju i O.J. Kliniika hemija i biohemija KCUS-a"

Rješenje žalbe ponuđača DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo od 26.07.2017. godine

_______________________________________________________

Pregovarački postupak bez objave obavještenja br. A-1875/17 za nabavku „Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju V4600, V5600, Vitros ECIQ i Vitros 350 u vlasništvu, za potrebe O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

Pregovarački postupak br. obavještenja A-1873/17 za nabavku „Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju Architect ci82000 (integracija ci8000 i Matrix i2000 SR) i Cell Dyn 1800 u vlasništvu, za potrebe O.J. Klinička mikrobiologija i O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

Pregovarački postupak bez objave obavještenja br. A-1874/17 za nabavku „Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju Cobas 6000 (integracija e601 i c501 u vlasništvu) za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju i O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a"
_______________________________________________________

Poziv za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku za nabavku: "Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju V4600, V5600, Vitros ECIQ i Vitros 350 u vlasništvu za potrebe O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku roba u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Aneks 3 - obrazac za cijenu ponude
Tenderska dokumentacija
Prilozi tenderske dokumentacije
_______________________________________________________

Poziv za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku za nabavku: "Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju Cobas 6000 (integracija i ) u vlasništvu za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju i O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku roba u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Aneks 3 - obrazac za cijenu ponude
Tenderska dokumentacija
Prilozi tenderske dokumentacije
_______________________________________________________

Poziv za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku za nabavku: "Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju Architect ci8200 (Integracija i ) i Cell Dyn 1800 u vlasništvu za potrebe O.J. Klinička mikrobiologija i O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a"

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku roba u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Aneks 3 - obrazac za cijenu ponude
Tenderska dokumentacija
Prilozi tenderske dokumentacije
_______________________________________________________


Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne nabavke putem pregovaradkog postupka bez objave obavještenja za vršenje usluga sanitarnih pregleda, briseva i ispitivanje vode

Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne nabavke putem pregovaradkog postupka bez objave obavještenja za vršenje usluga sanitarnih pregleda, briseva i ispitivanje vode

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za vršenje usluga sanitarnih pregleda, briseva i ispitivanje vode

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za vršenje usluga sanitarnih pregleda, briseva i ispitivanje vode
_______________________________________________________

Odluka o rezultatima okončanog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za redovno i interventno servisiranje aparata za obradu infektivnog medicinskog otpada SINTION i SIN Shredd

Odluka o rezultatima okončanog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za redovno i interventno
servisiranje aparata za obradu infektivnog medicinskog otpada SINTION i SIN Shredd

_______________________________________________________

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka javne nabavke i Poziv za pregovarački postupak javne nabavke pod nazivom „Redovno i interventno servisiranje aparata za obradu infektivnog medicinskog otpada SINTION i SIN Shredd"

Odluka o pokretanju Pregovaračkog postupka za servisiranje aprata za obradu infektivnog medicinskog otpada
Poziv na pregovarački Redovno i interventno servisiranje aparata za obradu infektivnog medicinskog otpada

_______________________________________________________

Odluka o okončanju postupka javne nabavke pod nazivom „Nabavka rezervnih dijelova za autoklave proizvođača GETINGE za potrebe "Centralne sterilizacije”

Odluka o okončanju pregovaračkog postupka za nabavku rezervnih dijelova autoklava

_______________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga za 2017. godinu za potrebe KCUS

Odluka o pokretanju postupka nabavke advokatskih usluga za potrebe KCUS-a za 2017. godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga za 2017. godinu za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
Aneksi
_______________________________________________________

Odluke o pokretanju postupaka

Odluka o pokretanju postupka nabavke i isporuke rezervnih dijelova za autoklav proizvođača "Geting", putem pregovaračkog postupka - 19.06.2017.

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavjestenja zbog nabavke rezervnih dijelova za autoklave proizvođača GETINGE - 21.06.2017.

_______________________________________________________

Plan nabavki za 2016.

Odluka Upravnog odbora za usvajanje izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2016.godinu

Plan javnih nabavki 2016. i dopuna plana sa Odlukama o usvajanju

Dopuna Plana javnih nabavki KCUS za 2016

Odluka o usvajanju izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2016. godinu

_______________________________________________________

Odluke o pokretanju postupaka

Odluke o pokretanju postupaka za mjesec decembar 2016.

Odluke o pokretanju postupaka za mjesec novembar 2016.

Odluke o pokretanju postupaka za mjesec oktobar 2016.

Odluke o pokretanju postupka za mjesec septembar 2016.

Odluke o pokretanju postupka za mjesec avgust 2016.

Odluke o pokretanju postupka za mjesec juli 2016.

______________________________________________________

Odluke o rezultatima okončanih postupaka

Odluke o rezultatima okončanih postupaka za mjesec decembar 2016.

Odluke o rezultatima okončanih postupaka za mjesec novembar 2016.

Odluke o rezultatima okončanih postupaka za mjesec oktobar 2016.

Odluke o rezultatima okončanih postupaka za mjesec septembar 2016. (2)

Odluke o rezultatima okončanih postupaka za mjesec septembar 2016.

 

Odluke o rezultatima okončanih postupaka za mjesec avgust 2016.

Odluke o rezultatima okončanih postupaka za mjesec juli 2016.

_____________________________________________________________________

 


Odluka o pokretanju postupka nabavke rezervnih dielova - Olympus

Poziv na pregovarački postupak - Olympus 16. 09. 2016.
_____________________________________________________

Odluka o pokretanju postupka

Poziv na pregovarački postupak


Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2016.godinu – Tabela 1

Obrazac realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora 2Plan nabavki za 2015.

Plan nabavki za 2015.
Plan nabavki - popunjen CPV

Dopuna plana nabavki
Dopuna plana nabavki