KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Saopćenje za javnost - Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju

Četvrtak 07. dec/pro 2017.

Sarajevo, 07. decembar 2017. godine

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Klinika za nukleranu medicinu i endokrinologiju

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Nakon što je izvršena fuzija Klinike za nuklearanu medicinu i Klinike za endokrinologiju u Kliniku za nuklearnu medicinu i endokrinologiju, liste čekanja su smanjene, a u nekim segmentima djelatnosti one čak i ne postoje. Usluge koje pruža ova Klinika su tercijarnog i sekundarnog B nivoa, na ovoj Klinici se dijagnosticiraju i terapiraju i pacijenti iz drugih kantona Federacije BiH.

Prof. dr. Amela Begić, šefica Klinike za nuklearnu medicinu istakla je da je sada brža i efikasnija dijagnostika oboljenja štitne žlijezde, s obzirom da se na istoj Klinici obavlja dijagnostika i terapija, dužina liste čekanja je značajno smanjena, dijagnostika i terapija metaboličkih bolesti kostiju je na jednom mjestu, efikasnija je dijagnostika oboljenja nadbubrežene žlijezde, bolja je iskorištenost posteljnih kapaciteta i značajno je smanjen prosjek hospitalizacije.

"Kada je riječ o Odjelu kliničke endokrinologije, smanjen je broj posteljnih kapaciteta, ali broj hospitaliziranih pacijenata nije smanjen. Sada su pacijenti hospitalizirani ciljano, selektivno. Hitni pacijenti se uglavnom hospitaliziraju na odjelu Kliničke endokrinologije putem KUM-a, dok se tzv. hladni prijemi obavljaju u toku iste sedmice po postavljenoj indikaciji”, kaže prof. dr. Begić.

Na Kliniku je instaliran aparat za koštanu denzitometriju krajem oktobra 2016. godine, a do tada aparat je bio u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš”. KCUS jedina javna zdravstvena ustanova u Kantonu koja posjeduje ovu vrstu aparata, te je Klinika za nuklearnu medicinu jedina koja pruža kompletnu uslugu u domenu dijagnostike metaboličkih bolesti kostiju. Do sada je urađeno preko 5800 DXA. Da bi što prije pružili navedenu uslugu pacijentima koji su od ranije čekali na pregled uvedena je druga smjena.

In vivo dijagnostika ( PET/CT i gama kamera ): za sve konvencionalne dijagnostičke procedure koje se rade (scintigrafija štitne žlijezde, paratireoidnih žlijezda, skeleta, bubrega, testis, Meckel divertikul, limfoscintigrafija -SLN, HIDA, octreoscan, WBS sa I-131). Postoje samo termini koji su prilagođeni zahtjevima kliničara.

Ova Klinika uskoro očekuje i isporuku SPECT/CT aparata. Instalacija SPECT/CT aparata i njegovo pokretanje u rad će unaprijediti dijagnostiku kako na nivou KCUS-a, tako i na nivou kantona i FBiH. Konvencionalna dijagnostika će biti unaprijeđena, samim tim će se i PET/CT dijagnostika moći više koristiti kod ciljano izabranih pacijenata što ide u prilog smanjenja liste čekanja i bržeg dijagnosticiranja, a samim tim i ranijeg započinjanja liječenja.

"PET/CT se radi tri do četiri puta sedmično, pregleda se oko 100 pacijenata na mjesečnom nivou. Dužina liste čekanja mijenja u zavisnosti od vremenskih i tehničkih uslova (povremeno otežana komunikacija na aerodromima, tehnički uslovi koji onemogućavaju produkciju i dostavu materijala potrebnog za snimanje)”, rekla je prof. dr. Begić.

PET/CT dijagnostika ovisi o dnevnoj isporuci FDG-18 kao i o broju pristiglih zahtjeva za pretragu, koji su kontinuirano u porastu. Zabilježen je porast broja pregledanih pacijenata i to najviše u 2016. i 2017. godini. U 2014. urađeno je 430 PET/CT pretraga, u 2015. godini 825 PET/CT pretraga, a u 2016. godini 1059 PET/CT pretraga. Očekuje se preko 1.100 PET/CT pretraga na kraju 2017. godine.

Na Odjelu za terapiju radionuklidom lista čekanja ne postoji. Pacijenti se primaju prema indikacijama ljekara specijaliste nuklearne medicine. Ukoliko postoji hitnost dijagnostike i terapije, moguća je vanredna narudžba radioaktivnog materijala.

Svi pacijenti koji dolaze prvi put na Odjel za tireologiju i metaboličke bolesti kostiju budu primljeni odmah. Kontrolni pregledi se obavljaju prema preporuci ordinarijusa. Ukoliko je medicinski indiciran konzilijarni pregled za oboljenja štitne žlijezde, pacijent se naručuje u periodu od 3-10 dana, konzilijarni pregled za oboljenja paratireoidnih žlijezda formira se odmah prema broju zahtjeva.

Ciljane punkcije štitne žlijezde izvode se u roku od mjesec dana, prema hitnosti odmah. Napominjemo da je ranija lista čekanja bila šest mjeseci. Iskorištenost postojeće aparature kao i raspoloživog radioaktivnog materijala je maksimalna.

Na Klinici za nuklernu medicinu je i Nermina Mušanović, koja je na pregled dovela maloljetnu kćerku.

"Moja kćerka u KCUS-u operisana je dva puta. Naručeni smo na pregled PET/CT u roku od tri dana. Ranije sam čula da se dugo čeka na ovaj pregled, ali ja zaista nemam takvo iskustvo”, rekla je Mušanović i dodala da je prezadovoljna odnosom medicinskog osoblja i pružene zdravstvene usluge u KCUS.

PRESS KCUS

KCUS
KCUS - Četvrtak 19. jul/srp 2018.
KCUS nabavio aparat za terapijsku hipotermiju
KCUS - Utorak 17. jul/srp 2018.
Poništenje oglasa medicinski tehničar – gipser
KCUS - Srijeda 11. jul/srp 2018.
11.JULI DAN ŽALOSTI ZA SVE DOBRE I ČESTITE LJUDE
Objavljeno 18.7.2018 u 09:00
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 11 beba, od toga 5 dječaka i 6 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 189 pacijenata. U internističkoj ambulanti 72, a u hirurškoj ambulanti 117 pacijenata.