KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Sektor za ekonomsko - finansijske poslove - Stručna nemedicinska disciplina

SEKTOR ZA FINANSIJSKO - KNJIGOVODSTVENE I PLANSKE POSLOVE

U okviru sektora postoje slijedeće službe:

- Služba javnih nabavki, skladištenja i realizacije nabavki
- Služba za finansijske poslove
- Služba za knjigovodstvo
- Služba plana i analize

Rukovodilac sektora:
Salman Elzana, dipl. ecc.
Telefon: + 33 29 72 43,
Fax: + 33 20 67 29

e.mail.: rukovodilac.finansija@kcus.ba

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.