KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Sektor za ekonomsko - finansijske poslove - Stručna nemedicinska disciplina

SEKTOR ZA FINANSIJSKO - KNJIGOVODSTVENE I PLANSKE POSLOVE

U okviru sektora postoje slijedeće službe:

- Služba javnih nabavki, skladištenja i realizacije nabavki
- Služba za finansijske poslove
- Služba za knjigovodstvo
- Služba plana i analize

Rukovodilac sektora:
Salman Elzana, dipl. ecc.
Telefon: + 33 29 72 43,
Fax: + 33 20 67 29

e.mail.: rukovodilac.finansija@kcus.ba

Objavljeno 18.6.2018 u 11:00
Tokom praznika u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 35 beba, od toga 18 dječaka i 17 djevojčica. - Tokom praznika u Klinici urgentne medicine pregledano je 633 pacijenta. U internističkoj 241, a u hirurškoj ambulanti 392 pacijenata.