KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinička apoteka

 
Organizaciona struktura Kliničke apoteke se sastoji od:

1. Odjeljenja za prijem i distribuciju lijekova i medicinskih sredstava i pomagala, sa dva odsjeka:
a) Odsjek 1. - Lijekovi
b) Odsjek 2. - Medicinska sredstva i pomagala

2. Odjeljenja za proizvodnju i kontrolu galenskih i magistralnih pripravaka, sa dva odsjeka:
c) Odsjek 1. - Proizvodnja galenskih i magistralnih pripravaka
d) Odsjek 2. - Kontrola hemikalija, galenskih i magistralnih pripravaka

3. Služba za kompjutersku obradu podataka (AOP)
 
4. Služba za nabavku lijekova.
 
5. Klinička farmakologija

Struktura zaposlenih:
Medicinski kadar:

15 Magistara farmacije od čega
2 Prim.spec.mr.ph
5 spec.mr.ph.
5 mr.ph.
2 mr.ph. na specijalizaciji
Farmaceutski tehničari 12
Administrativno osoblje 4

DOPUNA:
Klinička farmakologija
4 Dr.spec. klinička farmakologija od čega
1 Doc.dr.sci.med.
1 Mr.sci.med.dr.
1 Dr.sci.med.
1 Dr.spec.
1 Dr. na specijalizaciji

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.