KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinička imunologija

 
Struktura zaposlenih:
OJ Klinička imunologija broji 21 uposlenika
 

Šef OJ Klinička imunologija, Šef odjeljenja za kliničku imunologiju i imunogenetiku, Šef odijeljenja za transplantacionu imunologiju, Šef Odjeljenja za imunofenotipizaciju, Glavni Laboratorijski tehničar OJ Klinička imunologija, 1 ljekar subspecijalista, 2 ljekara  specijalista, 2 ljekara na specijalizaciji, 1 ljekar sekundarac, 1 viši laboratorijski tehničar, 2 dipl.ing. MLD, 5 laboratorijskih tehničara, 1 tehnički sekretar OJ Klinička imunologija, 1 administrativni radnik, 2 radnice na održavanju higijene.


1.     Prof.dr Jasenko Karamehić, šef  OJ Klinička imunologija, redovni profesor imunologije

2.   Prof. dr. Đemo Subašić,  dipl. biolog, šef odjeljenja za kliničku imunologiju i  imunogenetiku, redovni  profesor imunologije

3.  Mr.sci.med.dr. Lamija Zečević, subspecijalista kliničke imunologije, šef odjeljenja za  transplantacionu imunologiju

4.     Krupić  Nera, Dipl.Ing MLD,  Glavni Laboratorijski tehničar

5.     Mr.sci.dr. Marina Delić – Šarac, specijalista kliničke imunologije, šef odjeljenja za imunofenotipizaciju

6.     Dr. Selma Mutevelić, specijalista kliničke imunologije

7.     Dr . Nejra Džananović, ljekar na specijalizaciji iz kliničke imunologije

8.     Dr. Altaira Jažić – Durmišević, ljekar na specijalizaciji iz kliničke imunologije

9.     Dr. Selma Hašinbegović, ljekar sekundarac

10.  Orman Nijaz, viši laboratorijski tehničar, glavni laborant odjeljanja za kliničku imunologiju i imunogenetiku

11.  Šehić Merima, Dipl.Ing MLD

12.  Babić Jasminka, laboratorijski tehničar

13.  Kadrić Lejla, laboratorijski tehničar

14.  Smajiš Halima, laboratorijski tehničar

15.  Kutlovac (Tvrtković) Amina, laboratorijski tehničar

16.  Tic Slađan, laboratorijski tehničar

17.  Dumanjić Mirela, tehnički sekretar OJ Klinička imunologija

18.  Oglečevac Enisa, administrativni radnik

19.  Gušić Zejna, radnica na održavanju higijene

20.  Odobašić Berina, radnica na održavanju higijene


 
Odjeljenja:
OJ Klinička imunologija ima tri odjeljenja:

·                                - Odjeljenje za kliničku imunologiju i imunogenetiku

·                                - Odjeljenje za transplantacionu imunologiju

·                                - Odjeljenje za imunofenotipizaciju

 
 
Objavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.