KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinička patologija, citologija i humana genetika


Struktura zaposlenih:

OJ Klinička patologija, citologija i humana genetika trenutno ima ukupno 61 zaposlenih i to:
7 ljekara specijaliste patologije
1 subspecijalista citologije
1 subspecijalista dermatopatologije
4 specijalizanta patologije
6 biologa
4 VŠS laboratorijska tehničara
16 SSS laboratorijskih tehničara
3 administrativna radnika
1 tehnički sekretar
2 pralje laboratorijskog posuđa
2 čistačice
1 pomoćnika obducenta
2 radnika u obdukcionoj sali
10 radnika u mrtvačnici

Naučna zvanja:
2 doktora nauka
3 magistra medicinskih nauka
1 magistar nauka

Akademska zvanja
1 vanredni profesor
1 docent


Odjeljenja:


OJ Klinička patologija,citologija i humana genetika je organizovana u odjele i to:
- Odjel hirurške i internističke patologije
- Odjel citologiju i hematopatologije sa protočnom citometrijom
- Odjel humane genetike
- Mrtvačnica sa prosekturom.

Odjel hirurške i internističke patologije sa podjedinicama:
- Laboratorij za histopatologiju
- Imunohistohemijski laboratorij
- Laboratorij za izradu citoloških preparata i screening citoloških preparata
- Laboratorij za protočnu citometriju
- Laboratorij za hitre biopsije (izrada smrznutih rezova)


Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.