KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinika za anesteziju i reanimaciju (KAR)


Struktura zaposlenih:

Shodno Statutu UKCS Klinikom rukovodi šef. OJ ima Stručni kolegij kojim presjedava šef. Svi specijalisti čine Stručni kolegij i glavna sestra Klinike. OJ ima odjeljenja i punktove kojima takođe rukovode šefovi odjeljenja i punktova, odgovorni šefu Klinike kao i svi ostali uposlenici.
Klinika ima 8 punktova, i 19 kreveta u JIT-u. Punktovi su na: Dječijoj hirurgiji, Ginekologiji i porodiljstvu, Ortopediji, Neurohirurgiji, očnoj i plastičnoj hirurgiji, Vaskularnoj hirurgiji, Maksilofacijalnoj hirurgiji, ORL, kao i dijagnostičko-konsultativna služba – obavlja poslove po potrebi na Klinikama za pedijatriju, radiologiju, gastroenterohepatologiju, KUM...

Na klinici za anesteziju radi 136 uposlenika. Od toga:

     -       Doktori specijalisti: 46 anesteziologa, 4 internista
-      
Doktori na specijalizaciji: 10
-      
Doktor sekundarac: 1
-      
Medicinske sestre 68( 65 sestara i anestetičara, 3 sestre u Internističkom kabinetu)
-      
Sestre u JITu- 23
-      
Sestra na medicinskoj dokumentaciji-1
-      
Glavna sestra u Internističkom kabinetu-1
-      
Glavna sestra Klinike-1
-      
Glavna sestra JITa-1
-      
Medicinski tehničari ( anestetičari)- 39
-      
Higijeničari -5
-      
Tehnički sekretar -1


Na Klinici se održavaju redovna seminarska predavanja, obavezna za sve ljekare, u sklopu permanentne edukacije kadra. Edukacija kadra je prioritet, naročito mladih kadrova koji će biti okosnica radnih zadataka u budućnosti. Nastojimo da što je više moguće educiramo kadar putem simpozija i kongresa kao i planiranih edukacija u zemlji i inozemstvu. Održavamo godišnji sastanak- anestezija forum sa međunarodnim učešćem. Podržavamo nastojanje anesteziologa za akademsko napredovanje. Posebnu pažnju posvetili smo edukaciji osoblja za transplantaciju jetre koja je u planu UKCS. Organizirali smo internu školu za edukaciju medicinskih tehničara.

Lokalitet
Klinika je 05.03.2014. godine preselila u novi CMB na 6 i 7 etažu. Raspolažemo sa modernom Intenzivnom njegom sa 19 kreveta, 11 operacionih sala, i sobom za oporavak nakon operativnog zahvata.


Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.