KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinika za gastroenterohepatologiju


U Kliniku je raspoređeno 51 zaposlenih:


19 ljekara:

• Ukupan broj ljekara na Klinici 15
• Ljekari na specijalizaciji interne medicine 3
• Ljekar na usmjerenoj specijalizaciji iz gastroentrohepatologije 1

Od ukupnog boroja ljekara;

• 2 nastavnika u zvanju docent
• 1 ljekar u zvanju višeg asistenta
• 5 subspecijalista-gastroenterohepatologa
• 5 doktora nauka
• 3 magistra nauka
• 3 doktoranta po reformiranom curiculumu


24 medicinske sestre:

• 2 medicinske sestre sa VSS
• 1 medicinska sestra sa VŠS
• 21 medicinska sestra sa SSS (od toga 1 mr.sc. i 2 VSS koji su nepriznati od strane KCUS)

Ostalo je pomoćno osoblje.

Klinika raspolaže sa 37 kreveta u stacionarnom dijelu, koji su raspoređeni u dva odjeljenja:

- Odjeljenje za kliničku hepatologiju (šef odjeljenja Doc. dr. Azra Husić-Selimović)
- Odjeljenja za kliničku gastroenterologiju sa dijagnostičkom i terapeutskom endoskopijom (šef odjeljenja Mr. sc. med. dr. Aida Saray)

U zgradi DIP-a nalaze se ambulante za pregled pacijenata, za proksimalnu, distalnu endoskopiju, bilijarnu endoskopsku dijagnostiku, standardni transabdominalni ultrazvuk, endoskopski ultrazvuk, enteroskopiju i kapsula endoskopiju.

Klinika za gastroenterohepatologiju pruža usluge iz oblasti interventne endoskopije 24/7.
U Klinici se vrši tretiranje IBD bolesnika te izdavanje i ordiniranje imunosupresuvne i antivirusne terapije, u okviru projekta finansiranog od strane FZZOiR..


Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.