KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura klinike - Klinika za torakalnu hirurgiju


Struktura zaposlenika

- Ljekari – 8;
- Specijalisti - 8;
- Doktori medicinskih nauka – 3;
- Magistri medicinskih nauka – 3;
- Medicinske sestre – 19;
- VSS – 3;
- VŠS – 1;
- Radnice na održavanju čistoće – 4;
- Tehnički sekretar 1.

Broj kreveta – 23
4 kreveta intenzivne njege
4 kreveta postintenzivne njege
15 kreveta standardne njege

 
Odjeljenja (prema novoj predloženoj organizaciji)

Hospitalni dio:
Odjeljenje kliničke torakalne hirurgije
Odjeljenje za maligna oboljenja
Odjeljenje intenzivne i postintenzivne njege

Operacioni blok
Dijagnostičko-poliklinički dio
Ambulantno-polikliničko odjeljenje (DIP)

Vrijeme posjeta
Vrijeme posjeta: svakodnevno od 14-15 sati
Vrijeme davanja informacija za porodicu: svakodnevno na Klinici u periodu od 15,30-16,30 sati.
Telefon za naručivanje pacijenata na pregled, pretragu, hospitalizaciju: + 387 33 297 238

Nove dijagnostičke i terapeutske procedure:
Na Klinici se kontinuirano uvode nove dijagnostičke i terapeutske procedure.
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.