KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

TEČAJ NEUROSONOLOGIJE

Četvrtak 10. sep/ruj 2015.

Obavještavamo zainteresovane ljekare da se na klinici za Neurologijuorganizuje

 TEČAJ NEUROSONOLOGIJE

(Ekstrakranijalni doppler karotida vrata-CDFI i Transkranijalni doppler-TCD)

21.septembar – 03.oktobar 2015. godine.

Ukupno trajanje tečaja je 2 sedmice -10 radnih dana.Program sadrži teoretsku nastavu, 10 tematskih cjelina - predavanja svaki radni dan, nakon toga radionica sa praktičnim izvođenjem i edukacijom sa pacijentima od strane profesionalaca, a kasnije i uključivanje u samostalni rad uz pomoć naših edukatora.

 Nakon završetka tečaja od 2 sedmice, kandidati treba da u svojim matičnim ustanovama u roku od 3 do 6 mjeseci urade samostalno 300transkranijalnih doplera i 100 ekstrakranijalnih, te iste donesu na uvid na Neurološku kliniku kada će se obaviti konačna provjera znanja i nakon toga dobivaju CERTIFIKATo uspješno završenoj edukaciji iz Neurosonologije.

 Predavači i edukatori su:

1. Prof. dr Jasminka Đelilović-Vranić, direktor i voditelj tečaja
2. Prof. dr Azra Alajbegović
3. Doc. dr Ljubica Todorović
4. Dr. sc. med. Selma Hajrić-Šabanagić
5. Mr.sc Amina Nakičević

 Cijena koštanja tečaja iz Neurosonologije je 1000 KM. Kandidati koji žele samo jedan dio (bilo TCD ili ekstrakranijalni) trebaju uplatiti 500KM. Broj kandidata je limitiran.

 Broj žiro računa za uplatu:

UKC Sarajevo, Institut za NIR i razvoj:
3389002207950094 UniCreditBank d.o.o. Sarajevo
(Za tečaj Neurosonologije)

Početak tečaja je 21. septembar 2015. godine u 10h na Neurološkoj klinici, uz priložen peti primjerak virmana o izvršenoj uplati. Kandidati mogu kupiti knjigu iz navedene oblasti za vrijeme trajanja tečaja po cijeni od 35KM

 Kontakt osoba:

Gđa Marijana Jović,
UKC Sarajevo, Institut za naučnoistraživački rad i razvoj
tel:297 884,
fax:297 806
E-mail:marijana.jovic@kcus.ba

KCUS
Klinička patologija, citologija i humana genetika - Utorak 19. jun/lip 2018.
ZAHVALNICA OJ KLINIČKA PATOLOGIJA, CITOLOGIJA I HUMANA GENETIKA
KCUS - Ponedjeljak 18. jun/lip 2018.
OGLAS za prijem radnika u radni odnos
KCUS - Četvrtak 07. jun/lip 2018.
Besplatno pregledano više od 700 pacijenta
Objavljeno 18.6.2018 u 11:00
Tokom praznika u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 35 beba, od toga 18 dječaka i 17 djevojčica. - Tokom praznika u Klinici urgentne medicine pregledano je 633 pacijenta. U internističkoj 241, a u hirurškoj ambulanti 392 pacijenata.