KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Zbog sve većih potreba pacijenata proširen laboratorij na Jezeru

Srijeda 13. jun/lip 2018.
Na Pedijatrijskoj klinici KCUS nedavno je završeno proširenje prostora laboratorija. Do tada je laboratorij bio smješten u prostoru koji je neadekvatne veličine za realizaciju analiza koje se dostavljaju sa nekoliko klinika: Pedijatrijska klinika 1, Pedijatrijska klinika 2, Klinika za porodiljstvo, Klinika za ginekologiju i Klinika za dječiju hirurgiju.Prema riječima Sandre Vegar Zubović, direktorice dijagnostičkih disciplina KCUS, pacijenti koji se obrađuju sa tih klinika predstavljaju veoma osjetljivu populaciju (djeca i trudnice).

"Menadžment KCUS je prepoznao ovaj problem. Značajno je bilo da se ostvare neophodne standardne i zakonske norme za uslove u kojima će se pružiti adekvatna zdravstveno dijagnostička usluga. Prvobitni prostori laboratorije su planirani 2009. godine i prema iskazanim potrebama Pedijatrijske klinike planirano je 5000 analiza mjesečno, a taj  broj analiza je prema zahtjevima prevaziđen već na početku rada laboratorije i iznosio je 12000 analiza mjesečno”, kaže  prof. dr. Sandra Vegar Zubović.

Da ne bi došlo do zastoja u radu, OJ Klinička biohemija sa imunologijom je u rad stavila tehnologiju novije generacije velike brzine i propusne moći, koja je mogla adekvatno odgovoriti svim zahtjevima klinika, znatno povećavajući sigurnost i pouzdanost nalaza. Osim toga omogućila je proširenje postojeće palete analiza, kao što je hsCRP (high sensitivity C-reaktivni protein). Proširenje laboratorije "Jezero” je uspješno provedeno poštujući sve standarde i normative struke i dobre laboratorijske prakse.                                                                                                 

"Smatramo da usluge laboratorija moraju biti prilagođene brzom i efikasnom radu  klinika kao i komforu pacijenata. Ne želimo da bolesnici provode sate u čekaonicama da lutaju punktovima i da im se vadi krv u nekoliko navrata kao što je bilo godinama. Želimo brzu uslugu, na jednom mjestu a centraliziran labortorij garantuje sve analize koje su potrebne”, rekla je generalna direktorica KCUS prof. dr. Sebija Izetbegović.

 KCUS napreduje kako u organiziranju službe tako i u nabavci aparata i adekvatnoj edukaciji osoblja.                                                                                                      PRESS KCUS      
KCUS
KCUS - Srijeda 12. sep/ruj 2018.
OTVORENO PISMO JAVNOSTI
KCUS - Srijeda 29. aug/kol 2018.
KCUS prvi u FBiH uvodi testiranje na BRAF analizu
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.